Nyansatt på NMH

Her finner du nyttig informasjon og tips som vi håper vil gi deg et lite innblikk i Musikkhøgskolen som arbeidsplass.

Ved Norges musikkhøgskole vil du dele arbeidsplass med ca. 300 kolleger og 750 studenter.

Du har kommet til en arbeidsplass med høyt tempo, mye kreativitet og en ambisjon om å ha en kultur for samhandling. En slik kultur oppstår ikke av seg sjølv, men krever at vi som jobber på Musikkhøgskolen deler erfaringer, interesserer oss for hverandre, deltar på samlinger og følger med på hva som skjer.

Ansvaret for introduksjon og oppfølging av nyansatte ligger hos din nærmeste overordnede leder. Alle nye medarbeidere får en kontaktperson (fadder) som er godt kjent med Musikkhøgskolen og de rutiner som gjelder. Kontaktpersonen din kan svare på små og store spørsmål i starten.

Vi ønsker deg lykke til med arbeidet!

Kontakt gjerne personalseksjonen

imported-image

Cecilie Herdal Thune

Førstekonsulent
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Berit Wærn Hansen

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Hildegunn Espe

Førstekonsulent
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Karl Gunnar Ekblad

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Cathrine Bøgestub

Seksjonssjef
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 16. september 2019