Deg og jobben din

Her finner du som er administrativt ansatt informasjon om arbeidstid, lønn, ferie og sykefravær.

Arbeidstid

Administrasjonen har fleksitid, med kjernetid fra kl 9 til kl 14.30. Den ytre arbeidstid er fra kl. 6 til kl. 9 og fra kl. 14.30 til kl. 21 mandag til fredag hele året. Arbeidstiden, fravær, sykdom, ferie og avspasering registrerer du selv i ansattportalen SAP på nett eller (enklere) i en app du laster ned.

Månedslønn

Lønn utbetales den 12. hver måned. Er dette en helge- eller helligdag, utbetales lønnen den siste hverdagen før den 12. Musikkhøgskolen følger Statens lønnsregulativ.
NMH har utviklet en lokal lønnspolitikk, som en felles plattform for hvordan lønnssystemet skal brukes.

Ferie

Arbeidstakere ved Norges musikkhøgskole har 25 feriedager hvert år. De over 60 har en 6. ferieuke. Som nyansatt har du rett til å avvikle full ferie.  Mer detaljer om ferie.

Sykefravær

Blir du syk, ring nærmeste leder så tidlig som mulig første fraværsdag. Dersom du ikke får tak i lederen din, ring sentralbordet på tel 23 36 70 00.

NMH er en IA-bedrift, dvs. at det er inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. Dette innebærer bl.a. at du kan benytte egenmelding i inntil 24 dager i løpet av en 12 måneders periode.

Du kan benytte egenmelding i inntil åtte kalenderdager pr. sykdomstilfelle. Egenmeldingen registrerer du i ansattportalen SAP.

Dersom sykdommen varer i mer enn åtte kalenderdager skal du levere legeerklæring.

I henhold til reglene i Folketrygden kan egenmelding først benyttes etter to måneders tilsetting. Dersom du blir syk før dette må du levere legeerklæring.

Lover og regler som styrer ditt arbeidsforhold i en statlig institusjon.

Bedriftshelsetjeneste

Musikkhøgskolen har avtale om bedriftshelsetjeneste med Synergi Helse – et medisinsk senter med ekspertise innen bedriftshelse og allmennmedisin.

Kontakt arbeidstid og sykefravær

imported-image

Karl Gunnar Ekblad

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Hildegunn Espe

Førstekonsulent
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Cecilie Herdal Thune

Førstekonsulent
Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Kontakt lønn

imported-image

Steinar Rolf Holst

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
imported-image

Prema Kiritharan

Rådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 18. januar 2016