Dine plikter som administrativt ansatt ved NMH

Som ansatt på Musikkhøgskolen, er det viktig at du tar din del av fellesskapet.

Hold deg oppdatert

Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert om det som gjelder ditt ansettelsesforhold på Musikkhøgskolen. Sjekk NMH-e-posten din jevnlig og følg med på beskjedtavla på nettet.

Sett deg inn i lover, retningslinjer og strategi

Som ansatt på en arbeidsplass hvor du kommer i kontakt med unge mennesker, er det viktig at du er bevisst din rolle. Sett deg inn i rammene som gjelder for statlige ansatte, som for eksempel etiske retningslinjer og handlingsplan for likestilling. Du skal også kjenne til retningslinjene for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering – når du skal melde fra og hvordan du skal melde fra.

Det er også viktig at du går gjennom Musikkhøgskolens strategi - her er ingen detaljer om hva du skal gjøre, men den peker ut hva vi alle skal strekke oss etter i tida framover - også vi i administrasjonen.

Flere planer og styringsdokumenter under fanen Organisasjon.

Gi korrekt informasjon

Studenter og lærere spør om mye. Noe kan du svare på, men ingen kan svare på alt. Er du usikker, er det viktig å henvise dem videre.

Hold fristene

Følg med på frister og hold dem.

Deg som NMH-ansatt

Hvis du snakker med pressen, har en konsert, holder foredrag på en konferanse: Ikke glem å oppgi at du jobber på Norges musikkhøgskole, slik at det kan komme med i biografien eller i artikkelen. En kort tekst om NMH kan være greit å gi oppdragsgiveren eller journalisten. Ta kontakt med kommunikasjonsseksjonen hvis du trenger hjelp til dette. 

Sist oppdatert: 18. januar 2016