Fagforeninger

Her finner du oversikt over fagforeningene på NMH.

Tjenestemannsorganisasjonene skal bl.a. ivareta medlemmenes interesser og sikre medbestemmelse på arbeidsplassen.

Ved Musikkhøgskolen er følgende organisasjoner representert ved drøftinger og forhandlinger med høgskolens ledelse:

Musikernes fellesorganisasjon

imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor

Musikkteknologi

Forskerforbundet

imported-image

Anders Eggen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen

Parat

imported-image

Åse Karin Hjelen

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 15. januar 2016