Organisering

Det er lurt å sette seg inn i hvordan NMH er organisert - hvem som bestemmer hva.

Musikkhøgskolens øverste ledelse består av rektor, prorektor, viserektor og direktør. Rektor og prorektor er valgt av studenter og ansatte. I tillegg til styret, er de tre hovedutvalgene Studieutvalget, FoU-utvalget og Formidlingsutvalget vedtaksberettiget ved Norges musikkhøgskole. I administrasjonen er vi organisert i 6 seksjoner, mens lærerne er organisert i 7 fagseksjoner.

Her finner du mer informasjon om utvalg, seksjoner og hvordan vi er organisert.

Sist oppdatert: 15. september 2017