Regulering av arbeidsforholdene

Her finner du oversikt over lover og avtaler som regulerer dine lønns- og arbeidsvilkår.

Dine lønns- og arbeidsvilkår reguleres av lov- og avtaleverk som du finner på nmh.no/ansatte/ansettelsesforhold.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

Tjenestemannsloven

Arbeidsvilkårene ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak regulert av tjenestemannsloven. Loven gjelder arbeidstakere i statens tjeneste og skal først og fremst avklare rettigheter og plikter i forbindelse med tilsettingsforhold og oppsigelse.

Hovedavtalen

Hovedavtalen er inngått mellom staten og hovedsammenslutningene for de statstilsatte. Avtalens formål er å sikre arbeidstakernes generelle rett til medbestemmelse via sine fagforeninger, gjennom informasjon, drøftinger og forhandlinger.

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen i staten omfatter blant annet lønnstabellene, lønnsplanheftet og fellesbestemmelsene. Lønnsvilkår blir fastsatt etter forhandlinger mellom staten og tjenestemennenes hovedsammenslutninger.

Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok er et systematisk ordnet oppslagsverk som omhandler de statstilsattes arbeidsvilkår. Den inneholder lover og avtaler og knytter samtidig merknader og kommentarer til regelverket.

Lønnspolitikk og retningslinjer på NMH

NMH har utviklet en lokal lønnspolitikk som en felles plattform for hvordan vi skal bruke lønnssystemet for å nå våre mål.

Sist oppdatert: 15. januar 2016