Nyheter for ansatte

Koronavirus f Pixabay.jpg

Koronatider – informasjon for studenter og ansatte (oppdateres) 23. juni 2020

Her kan du lese om digitale løsninger, hjemmekontor, karantene og finne lenke til rektors videoblogg.

Smitteverninstruks for ensemblevirksomhet 18. juni 2020

Instruksen gjelder for undervisning og all annen ensemblevirksomhet drevet av lærere og studenter, og eksterne prosjekter i NMHs lokaler.

Etableringshåndboken_forside.jpg

Hvordan etablerer man tilbud om musikkterapi i rus og psykisk helsetjeneste? 12. juni 2020

CREMAH har sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon skrevet en praktisk nettbasert etableringshåndbok om dette.

Skjermbilde rektors rom 15.5..JPG

Plan mot full åpning 15. mai 2020

Fra 18. mai kan ansatte kommer på jobb uten å stå på liste i resepsjonen. Her er planen mot full gjenåpning av NMH.

Setene i Lindemansalen f Christian Houge.jpg

Hvorfor kan vi ikke ha publikum på eksamen? 08. mai 2020

Regjeringen åpnet nylig for offentlige arrangement på inntil 50 personer, og jeg får daglig spørsmål om dette også gjelde for NMH. Kan vi ha publikum på eksamenskonsertene? Svaret er dessverre nei. Her skal rektor prøve å forklare hvorfor.

Canvas_logo.jpg

Bli en bedre Canvas-bruker 07. mai 2020

Fra 11. mai legges alle maler og emner for høsten 2020 ut i Canvas. Nå er det viktig at du også kommuniserer med studentene i Canvas.

koronavirus.png

Hva gjør jeg hvis jeg er smittet med Covid 19 06. mai 2020

Eller hvis jeg har mistanke om at jeg er smittet? Da er det viktig at du holder deg hjemme, og melder fra slik at vi kan sette inn smitteverntiltak.

Sensorveiledning til alle emner med eksamen 23. april 2020

Fra og med i vår skal det foreligge sensorveiledninger til alle eksamener på NMH – til hovedinstrumenteksamener, skriftlige og muntlige eksamener og masterarbeid.

stortinget foto david engmo.jpg

Fortsatt nr. 2 i Norden 20. mars 2020

Norges musikkhøgskole er på andreplass blant de utøvende musikkutdanningene i Norden. Det er fremdeles resultatet av årets rangering av verdens beste universiteter og høgskoler.

David-Engmo-Kjell-Tore-Innervik-og-Håkon-Høgemo2.jpg

Stor tildeling til kunstnerisk utviklingsprosjekt 19. mars 2020

Det kunstneriske utviklingsprosjektet «Craftmanship» har fått 4,8 millioner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet ledes av Kjell Tore Innervik med Unni Løvlid og Håkon Høgemo som prosjektdeltakere fra NMH.

Musikkhøgskolen.40 web.jpg

Hvor står arealsaken nå? 11. februar 2020

På oppdrag fra NMH kartlegger Statsbygg vårt langsiktige arealbehov. I juni skal de levere en konseptvalgutredning basert på intervjuer, arealrapporten, studieturer, telling og interessentanalyse.

En gruppe på 40-50 mennesker foran Rådhuset i Cork.

På intensivkurs i Cork 10. februar 2020

Fire studenter deltok i januar i et tverrfaglig intensivkurs i innovasjon og entreprenørskap i Cork.

Lydenav_animasjon_FBarr.png

Hvorfor Lyden av Musikkhøgskolen er viktig 31. januar 2020

Hvorfor prioriterer vi å arrangere en festival akkurat nå? Midt i et travelt studieår, tett på opptaksukene og attpåtil nå som vi har mindre å rutte med? Les rektor Peters svar:

www1.jpg

Nye nettsider 2020 30. januar 2020

Nmh.no blir fornyet i løpet av studieåret 2019/2020.

Portrett av Randi Stene

Gratulerer til vår alles operasjef 29. januar 2020

Vi gratulerer Randi Stene. Les rektors ord om nyansettelsen og hvordan det påvirker NMH.

Aktiviteter i Libanon foto Signe Kalsnes – Kopi.jpg

NMH-studenter i Libanon 27. januar 2020

For første gang på flere år har studenter og ansatte ved NMH igjen vært i Libanon for å drive musikkaktiviteter blant flyktninger.

Gule smilefjes illustrasjon fri bruk.jpg

Nye fjes og endringer i administrasjonen 16. januar 2020

I tillegg til at det er en del nye fjes, er også administrasjonen fra nyttår å finne på to steder. NMH og i Furuholmengården på andre siden av T-banelinja.

Store norske leksikon - forsidebilde.JPG

Rekordår for NMH i Store norske leksikon 14. januar 2020

Artiklene i Store norske leksikon skrevet av fagfolk fra NMH er lest til sammen 150 000 ganger i 2019. Det er en økning på 160% fra 2018.

CEMPE_Friberg_10_oppdatert.jpg

Coaching som undervisningsverktøy – rapporten er klar 14. januar 2020

Fra 2015 til 2017 fikk instrumentallærere kurs i å bruke teknikker fra coaching i undervisningen. Målet var å få flere pedagogiske verktøy og bli mer bevisst sin personlige kommunikasjon.

Signering samarbeidsavtale studentombud – foto Sandra Magnussen.JPG

Samarbeid om studentombud 27. november 2019

NMH skal samarbeide med fem andre mindre høgskoler om et felles studentombud. Nå er avtalen og studentombudet på plass.

cecilie.giskemo.jpg

Ny koordinator på TUP 25. november 2019

Cecilie Giskemo er nytilsatt koordinator på Talentutviklingsprogrammet (TUP) og vil ha ansvar for å planlegge, koordinere, utvikle og kvalitetssikre programmet.

forside_korus_Side_1.jpg

Hvordan fungerer musikkterapi for utsatt ungdom og unge voksne? 25. november 2019

I en ny rapport beskriver forsker Kjersti Johansson brukeres og ansattes erfaringer med et musikktilbud i Uteseksjonen i Oslo kommune. 

Peter Tornquist f Kyrre Lien KYL_980A87703877.jpg

Et stramt budsjett 18. november 2019

Vi legger nå siste hånd på budsjettet for 2020. Dette er et strammere budsjett enn i år, med mindre rom for nye prosjekter, stillinger og tiltak enn det vi har vært vant til.

geitekilling fri bruk.jpg

Telling pågår 13. november 2019

På oppdrag fra NMH gjør Statsbygg en utredning av NMHs langsiktige arealbehov. Derfor blir vi nå telt tre ganger om dagen for å registrere hvor mange som befinner seg på ulike rom.  

statsbudsjettet-970x487.jpg

Statsbudsjettet og NMH 09. oktober 2019

Forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram mandag 7. oktober, og NMHs budsjett for neste år blir vesentlig lavere enn årets budsjett dersom vi ser bort fra pris- og lønnstigning.

karen.d.starre.jpg

Ny fysioterapeut 08. oktober 2019

Karen van der Starre er ansatt i 50% stilling som fysioterapeut for studenter og ansatte.

johan.jorgensen.jpg

Ny bibliotekleder 08. oktober 2019

Johan A. S. Jørgensen har overtatt som bibliotekleder etter Tone Elofsson.

Gang på NMH foto Kyrre Lien.jpg

Hva synes Kunnskapsdepartementet om oss? 27. september 2019

Hvordan står det til med kvalitet, gjennomstrømming, personvern? Les tilbakemeldingen fra etatsstyringsmøtet mellom KD og NMH.

Illustrasjonsbilde Lyden - hva skjer.jpg

Hva skjer med forslagene til Lyden2020? 25. september 2019

Det har kommet inn 120 prosjektideer og forslag til festivalen. – Det er gøy å se at mange faglærere har inkludert studentene i utarbeidelsen av prosjektforslag, sier Lars Kurverud. Les mer>>

Brian Olguin Cliff2.jpg

Nye muligheter på Lyden av Musikkhøgskolen 2020 11. september 2019

Med «Lyden av Musikkhøgskolen» på trappene, er mulighetene mange for å røske i A4-rammene for musikken som skal formidles.