astrid.kvalbein.jpg

50-årsjubileumsforskerstillingen til Astrid Kvalbein

NMH fyller 50 år i 2023, og det er satt i gang et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt i samarbeid med Lindemans legat. Astrid Kvalbein er ansatt som prosjektleder.

Astrid Kvalbein tok ph.d. ved NMH i 2013 med avhandling om Pauline Hall. Etter det har hun arbeidet på Universitetet i Oslo og som musikkanmelder i Aftenposten.

Fram mot 2023 skal hun forske på NMHs historie sett i sammenheng med både utviklingstrekk i kultur- og musikklivet og med musikkutdanning nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet skal vise både kultur- og utdanningspolitiske sider og hvordan faget og pedagogikken har utviklet seg.

Les hele utlysningsteksten (pdf)

Sist oppdatert: 20. september 2017