Arealer og slikt. Nytt fra brukerutvalget

Brukerutvalget har hatt to møter. I tillegg har vi vært en befaring hos en tilbyder på kontorleie i gangavstand fra NMH. Foreløpig ser utvalget på mulige løsninger og ingen vedtak er gjort.

Brakker

Vi undersøker hva som finnes av løsninger i tillegg til at vi skal få Statsbygg til å se på prosessen.

Effektivisering av eksisterende bygg

Vi ser på muligheten for bedre utnyttelse av arealet vi har, også kontorplasser. Her må det gjøres en grundig kartleggingsjobb.

Eksternt leide lokaler

Statsbygg har sammen med NMH sett på mulighetene for leie av kontorlokaler i gangavstand fra NMH. Brukergruppen har vært på befaring.

Opprette et eget forskningssenter utenfor NMH

Dette er en mulighet som krever at bygningsmassen avviker fra tradisjonelle kontorarbeidsplasser. Statsbygg kan derfor ikke bistå oss med dette, ettersom det krever lokaler der det må produseres lyd. Konkretisering av alternativet kommer senere.

Om du har spørsmål om denne prosessen, ta gjerne kontakt med:

robert.haugan.jpg

Robert Haugan

Seksjonssjef
Seksjon for drift og IKT
imported-image

Tove Tvedt Blix

Direktør
Sist oppdatert: 16. februar 2018