CEMPE_Friberg_10_oppdatert.jpg

Coaching som undervisningsverktøy – rapporten er klar

Fra 2015 til 2017 fikk instrumentallærere kurs i å bruke teknikker fra coaching i undervisningen. Målet var å få flere pedagogiske verktøy og bli mer bevisst sin personlige kommunikasjon.

Kursopplegget var utviklet for instrumental- og vokallærere som ønsket å utfordre og utforske egen lærerstil ved hjelp av teknikker og modeller fra coaching. Deltakerne gjennomførte felles samlinger, individuelle samtaler, øvelser i mindre grupper og hadde besøk av kurslærer i egen undervisningssituasjon.

Tilbakemeldinger

Lærerne som deltok peker på 4 positive effekter av kurset:

  • Studentene opplevde økt eierskap til egen læring
  • Lærerne utvidet sin pedagogiske verktøykasse
  • De ble bedre kjent med sine kollegaer
  • Det ga dem verktøy for å tilpasse undervisningen

Avgjørende i musikkutdannelsen er erkjennelsen av at One size fits all ikke gjelder. Hver student er unik. En coachende tilnærming skaper individuelle læringsløp. Og det trenger vi.

Lærer

Prosjektet startet som et samarbeid mellom CEMPE og Jane Cook, mangeårig coach tilknyttet Guildhall School of Music and Drama.

Som lærer er det naturlig å gi råd og komme med løsninger på studentens problemer. Å innta en coachende lærerstil innebærer det stikk motsatte – å la studentene selv resonnere seg fram til hvordan de kan takle utfordringer.

Lisbeth W. Svinø, kursholder

Les mer om prosjektet og hele rapporten

Coachingprosjektet

I perioden 2015-2017 gjennomførte instrumentallærere ved NMH et kursopplegg der de utforsket coaching som undervisningsverktøy. Målet med prosjektet var at lærerne skulle utvide sin pedagogiske verktøykasse gjennom bruk av teknikker og modeller fra coaching. Deltakerne gjennomførte felles samlinger, individuelle samtaler, øvelser i mindre grupper og hadde besøk av kurslærer i egen undervisningssituasjon. 

Sist oppdatert: 14. januar 2020