Hva gjør jeg hvis jeg er smittet med Covid 19

Eller hvis jeg har mistanke om at jeg er smittet? Da er det viktig at du holder deg hjemme, og melder fra slik at vi kan sette inn smitteverntiltak.

Ta kontakt med lege for å bli testet.

  1. Send e-post til korona@nmh.no.
  2. Bruk din NMH-epost (se informasjonssikkerhet).
  3. Skriv i e-posten
    – hvor på NMH du har vært den siste uka
    – hvem du har vært sammen med
    – om du er testet for Covid 19, eller skal testes

Kommunelegen har ansvar for smittesporing, men vi trenger å vite om dine bevegelser på NMH for å hindre videre smittespredning.

Symptomer på Covid-19 (fhi.no)

Hvis du har hatt nærkontakt med en som har fått påvist covid-19

Vi ønsker å iverksette tiltak raskt for å begrense eventuell smittespredning. Har du oppholdt deg på NMH skal du da umiddelbart informere NMH på korona@nmh.no.

Informasjonssikkerhet

Du kan være trygg på at dine opplysninger ikke kommer på avveie. Kun 5 ansatte ved NMH har tilgang til korona@nmh.no, og opplysningene som kommer til denne e-postadressen blir kun behandlet innen denne lille gruppen. E-poster som går innenfor nmh.no-domenet og er sikre. Det er også grunnen til at slike opplysninger skal gå fra NMH-epost til NMH-epost, og ikke komme utenfra – for eksempel fra en gmail-konto.

For å sikre et forsvarlig arbeids- og studentmiljø, kan vi gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt eller student er i karantene eller er smittet. Om vi mener det er nødvendig å gi ut slik informasjon for å sikre et forsvarlig arbeids- og studentmiljø, blir hvert tilfelle vurdert konkret i samråd med helsemyndighetene. NMH vil aldri gi informasjon om enkeltpersoner til utenforstående.

Sletting av personopplysninger

Eventuelle personopplysninger NMH behandler i forbindelse med varsling av smitte hos studenter og ansatte eller hos noen de har vært i nærkontakt med, slettes når smittesporing er gjennomført og tiltak er iverksatt. Det gjelder også opplysninger om noen går hjem eller holder seg hjemme på grunn av sykdom.

Lovgrunnlag

NMH plikt og rett til å ha oversikt over smittesituasjonen dersom det har innvirkning på andre ansatte og studenter. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 4-1(1) og Universitets- og høgskoleloven § 4-3.

Sist oppdatert: 6. mai 2020