Hva skjer med arealer?

Vi har fremdeles dårlig plass på NMH, og alt tyder på at vi blir enda flere i 2019. Derfor jobbes det med arealutfordringene på flere plan.

NMH har utfordringer både når det gjelder kontorplasser, øverom, prøvespillslokaler, konsertarenaer, lagerplass, undervisningsrom og større rom til konferanser.

Samarbeid med Statsbygg og departementet

Konseptvalgnotatet er et notat som Statsbygg har utarbeidet på bakgrunn av en arealkartlegging gjort av en arkitekt i 2016. Notatet er i samarbeid med Statsbygg gjennomgått og oppdatert. Areal er også inkludert i utviklingsavtalen mellom NMH og KD og NMH har vært i «avklaringsmøte» med KD. Våren 2019 blir det muligens utarbeidet en konseptvalgutredning med tanke på et eventuelt nybygg.

Arbeidsgruppe

Det er nedsatt en liten gruppe med ansatte som består av Kjetil Solvik, Håkon Kvidal, Heidi Ramberg og Renate Hauge Sund. De skal gjøre analyser og vurderinger knyttet til midlertidige tiltak og langsiktige tiltak for hvordan vi utnytter arealene i Slemdalsveien 11. Innen 1. mars skal de levere en rapport med analyser og forslag til ledelsen.

Eksterne lokaler

Leie av lokaler utenfor NMH er fremdeles et aktuelt alternativ for å løse deler av utfordringene vi har med knapphet på kontorarbeidsplasser, større rom til prøvespill og konsert- og formidlingsareal.

Om du har spørsmål om denne prosessen, ta gjerne kontakt med:

robert.haugan.jpg

Robert Haugan

Seksjonssjef
Seksjon for drift og IKT
imported-image

Tove Tvedt Blix

Direktør
Sist oppdatert: 17. januar 2019