Musikkhøgskolen.40 web.jpg

Hvor står arealsaken nå?

På oppdrag fra NMH kartlegger Statsbygg vårt langsiktige arealbehov. I juni skal de levere en konseptvalgutredning basert på intervjuer, arealrapporten, studieturer, telling og interessentanalyse.

I to uker i november ble vi telt. Tellingen skulle kartlegge hvor mange som brukte ulike rom til tre faste tidspunkter i løpet av to uker. Tellingen viste – ikke overraskende – et generelt høyt belegg i alle rommene. Øverommene var i bruk stort sett hele tiden. De store instrumentallærerrommene hadde et noe lavere belegg. For at disse rommene også skal kunne utnyttes bedre er Kjetil Solvik og Robert Haugan i dialog med seksjonene, og sammen prøver de å finne smartere måter å utnytte de rommene som står mye tomme på.

Nå jobber Statsbygg med behovsanalysen, som er en del av konseptvalgutredningen de skal levere i juni.

Hvorfor trenger vi større plass?

De to husene i Slemdalsveien 11 er dimensjonert for 465 studenter. I dag har vi nesten dobbelt så mange – 780. Samtidig har antall stipendiater økt fra ingen til 32. Antall ansatte har økt med 27% siden 2008.

Samtidig er studiene og arbeidsformene i endring. Det er mer samspill, og undervisningen er mer prosjektbasert. Studenttallet på FRIKA øker, framtidens studenter er allsidig og spesialisert på samme tid. NMH trenger fleksible lokaler tilpasset framtidens utdanning. Det er mer og mer behov for å leie arealer utenfor NMH, til konserter og prosjekter.

Hva er tidsrammen?

Det er lite sannsynlig at vi får et splitter nytt bygg. Når behovsanalysen er klar i juni, vil Statsbygg se på hvilke muligheter som finnes i bygg som finnes.
Alternativer som har svirret i lufta de siste årene er å overta og innlemme Politihøgskolen, Chateau Neuf eller MF. Om dette vil være realistisk, vil tiden vise. Uansett vil ikke noe av dette skje før 5 til 10 år.

– Hva som skjer etter juni, er litt avhengig av hvor stort og kostbart tilleggsbehov Statsbygg kommer til at vi har. Dersom behovet er over en viss grenseverdi i total prosjektkostnad, må utredningen ut til en ekstern kvalitetssikring. Det er en omfattende prosess som vil ta bortimot ett år til. Dersom vi kommer under grenseverdien, kan vi gå videre i prosessen med sikte på å forsøke å få realisert planene, sier Kjetil Solvik.

Mer informasjon om arealsaken

Gå til siden hvor informasjon om arealsaken er samlet. Der finner du også arealutredningen, skrevet Kjetil Solvik, Renate Hauge sund, Heidi Ramberg, Håkon Kvidal og Matz Pettersen i mars 2019.

 

Sist oppdatert: 11. februar 2020