Inger-Lise Ulsruds betroelser

Organisten Inger-Lise Ulsrud deler nå sine kunnskaper i improvisasjon med et større publikum. Innføringsboken En improvisators betroelser. Lærebok i orgelimprovisasjon er praktisk og metodisk anrettet.

Det var gleden over å undervise orgelstudenter og organister som ga Ulsrud inspirasjon til å utvikle en ny lærebok. I undervisningen stilte hun seg spørsmål som:

  • Hvor bør en som ikke har erfaring med improvisasjon begynne?
  • Hvilke oppgaver vil skape glede og begeistring allerede fra første forsøk?
  • Hvilke modeller og spillemønstre bør benyttes?
  • Hvordan gå fram for å lage en trinnvis utvikling fra de første små forsøk til større improvisasjonsformer?
  • Hva skal til for at hvert steg skal gi stimulans til fantasien og lyst til å gi seg i kast med nye øverunder?

Ulsrud håper at boken kan inspirere studenter og organister til å utforske improvisasjon og gi dem mot til å slippe leken løs og til å glede seg over det som oppstår. 

Lek og nytte

I tillegg til gleden over å leke og lære om improvisasjon, understreker Ulsrud at boken også kan være nyttig som redskap i liturgisk spill og at improvisasjon kan ha stor betydning for interpretasjon av nedskrevne komposisjoner.

Boken har sparsomt med tekst, men mange musikkeksempler. I stedet for å notere noen få takter med ufullstendige improvisasjoner, har Ulsrud valgt å notere improvisasjonene utførlig. Sammen med kommentarer til eksemplene, tenker hun at denne modellen kan være mer stimulerende for egen kreativitet. 

Innholdet går fra alternativ korledsagelse og ostinato, via rekkeformer, koraler med diskantsvar til partitaer, preludier og suiter i fransk stil.

Boken er basert på Ulsruds lange erfaring med improvisasjon fra gudstjeneste- og konsertlivet, men også fra mange år med undervisning ved NMH og på kurs og i mesterklasser både innen- og utenfor Norge. Boken har mottatt støtte fra NMH.

Biografi

Inger-Lise Ulsrud (55) er professor i orgelimprovisasjon ved NMH siden 2009 og kantor i Uranienborg kirke. Hun har konsertert over store deler av Europa og regelmessig undervist i inn- og utland. Hun har medvirket ved mange innspillinger og også spilt inn egne CD-er med musikk av Messiaen og Kjell Mørk Karlsen.

Ulsrud var medlem av Koralbokkomiteen i tilknytning til utgivelsen av den nye salmeboken i 2013 og engasjerer seg som styremedlem i blant annet Oslo Orgelfestival. 
 

Orgelpiper
Orgel og kirkemusikk

Fra liturgisk orgelspill til korledelse og arrangering

Sist oppdatert: 9. november 2018