Video fra innspillsmøte om arealutredningen

Video fra innspillsmøtet torsdag 21. mars ligger på samlesiden for arealsaken. Arbeidsgruppen har kommet med sin rapport om analyser og mulige løsninger på arealproblemene på NMH.

Gå til samlesiden for arealsaken og se videoen der>>

På samlesiden finner du også annen informasjon, som hvilke råd og utvalg som er involvert, hva som er gjort til nå og hva som skal skje framover. Der samler vi referater, utredninger, presentasjoner og tidligere nyhetssaker.

Arealutredningen

En arbeidsgruppe som består av Kjetil Solvik, Renate Hauge Sund, Håkon Kvidal, Heidi Ramberg og Matz Pettersen, ble opprettet i november 2018 for å gjøre analyser og vurderinger knyttet til midlertidige og langsiktige tiltak for arealene i Slemdalsveien 11.

Les hele arealutredningen (pdf)>>     

Seksjonslederne tar opp rapporten i seksjonene og samordner tilbakemeldingene til ledelsen.

Oppfordrer alle til å lese rapporten

I e-posten skriver rektor Peter Tornquist: – Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i rapporten og bidra til å løse utfordringene knyttet til manglende arealer. Jeg benytter anledningen til å rette en stor takk til tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten for godt samspill i denne krevende prosessen. En ekstra stor takk til medlemmene i arbeidsgruppen, som har levert en særdeles grundig og nyttig rapport.

Sist oppdatert: 22. mars 2019