Lisa Dillan ved Geir Dillan
Lisa Dillan. Foto: Geir Dillan

Improvisasjonsprosjekt med egne nettsider

Hva oppstår i møtet mellom improviserende dansere og musikere? Det har vært problemstillingen i prosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst. Prosjektet er nå er avsluttet, og en nettside viser flere de kunstneriske prosessene, videoer, visninger og presentasjoner fra prosjektet.

Det store prosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst, som er et samarbeid mellom Musikkhøgskolen og Kunsthøgskolen i Oslo, markerer avslutningen med å lansere egne nettsider.

Nettsidene samler og gir en framstilling av de kunstneriske prosessene og refleksjonsmaterialet som er utviklet siden 2012. Blant annet kan du lese og høre individuelle refleksjoner fra de fem deltakerne om ulike sider ved prosjektet, og se video fra visninger, workshoper og presentasjoner.

Se nettsidene til interimp på Research Catalogue.

Hva oppstår i møtet mellom improviserende dansere og musikere?

Formålet med prosjektet var å undersøke og øke bevisstheten rundt prosesser og problemstillinger som oppstår i møtet mellom improviserende dansere og musikere.

Fra Norges musikkhøgskole deltok musikerne Lisa Dillan, Sidsel Endresen (2012-2014) og Ivar Grydeland, mens danserne Siri Jøntvedt, Cecilie Lindeman Steen og Ingunn Rimestad var deltakere fra Balletthøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Støttet fra Prosjektprogrammet for kunsterisk utviklingsarbeid

Dette samarbeidsprosjektet var det første Musikkhøgskolen fikk ekstern støtte til fra Prosjektprogrammet under Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Bevilgningen på kr 1.752.000 var den til da største tildelingen Prosjektprogrammet hadde gjort.

Sist oppdatert: 27. oktober 2015