Liv Glaser i sofa

Kommandør Liv

Liv Glaser er av H.M. Kongen utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Liv Glaser er tildelt utmerkelsen for sin fremragende innsats for norsk musikkliv skriver Slottet på sin nettside. Liv har tidligere mottatt Kongens fortjenestemadealje i gull.

Overrekkelse

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på NMH mandag 30. april kl. 18.00.

Mer om Liv

liv.glaser.jpg

Liv Glaser

Professor emeritus

Hammerklaver

Sist oppdatert: 4. april 2018