Schaatun, Stenderup, Sunde
Schaathun, Stenderup og Sunde.

Komposisjonsmasteren utvides

Filmkomposisjon og jazz-komposisjon for større ensembler blir nye spesialiseringer på Master i komposisjon fra høsten 2015. Søknadsfristen er 10. mai.

Som en del av Masterstudiet i komposisjon blir det nå mulig for studenter å spesialisere seg innen enten filmkomposisjon eller jazz-komposisjon for større ensembler. De nye studieplassene er opprettet for høsten 2015.

Møte mellom musikk og film

- Dette blir et veldig spennende tilbud, de som får muligheten til å studere dette får ta del i noe helt nytt, de er heldige, sier Asbjørn Schaathun, som er studiekoordinator på komposisjonsstudiet ved Musikkhøgskolen.

Studenter på den nye filmspesialiseringen vil få den samme basisundervisningen som de andre Komposisjonsstudentene. Forskjellen ligger i praksisen, et samarbeid med Den norske filmskolen på Lillehammer.

- Det er veldig matnyttig og yrkesrelatert. Spesialiseringen gir muligheter til kontakt med mange grupper innenfor sektoren. Visuelle medier er et stort felt hvor det finnes muligheter for komponistene som har denne typen talent.

Film som eksamen

Thomas Stenderup, dekan ved Filmskolen, er glad for at skolene har fått til et felles prosjekt:

- Musikk spiller en utrolig viktig rolle i film, så vi har savnet et større samarbeid.  

Deler av undervisningen vil foregå på Lillehammer, hvor studentene blant annet får lære om cinematurgi - læren om filmens grunnelementer. Stenderup påpeker at det er viktig at studentene blir kjent med hverandre, siden eksamen blir å utvikle musikk til en spillefilm som del av et filmteam. Komponistene skal komme inn i arbeidet på et tidlig stadium, allerede med manus- og konseptarbeid.

Det kan skje spennende ting når musikk smelter sammen med film, mener dekanen.  

- Det er helt naturlig at vi finner sammen på dette nivået. På sikt kan det styrke filmmusikk i Norge.

Motiverte jazz-arrangører

Den nye spesialiseringen i jazz-komposisjon for større ensembler blir også praksisnær. Studentene kan skrive for ensembler som Det norske blåseensemblet, Storbandet ved NMH og muligens Ensemble Denada.

I fjor etablerte NMH et videreutdanningstilbud med lignende innhold, hvor Helge Sunde og Geir Lysne har vært sentrale. Det kom motiverte søkere fra hele Europa, forteller Sunde, som også blir studiekoordinator for jazzkomp-spesialiseringen:

- Det finnes så mange store ensembler, både i Norge og internasjonalt, og de har ofte behov for kompetente arrangører. Det er ingen tvil om at kompetansen blir etterspurt.

Les om søknad og opptak til filmkomposisjon og jazz-komposisjon.

Sist oppdatert: 23. april 2015