Hjemmekontor og registrering av tid og fravær

Så lenge NMH er stengt avtaler alle ansatte med sin nærmeste leder hvilke arbeidsoppgaver det er mulig å gjøre hjemmefra. Dersom du ikke har (nok) arbeidsoppgaver som kan gjøres hjemmefra registrerer du likevel full dag.

Mange ansatte har ikke mulighet til å jobbe hjemmefra fordi de må ta seg av barn nå som barnehage og skole er stengt. Barnas alder vil ha betydning for om det er mulig å jobbe hjemmefra/kombinere jobb og pass av barn.

Egenmelding

Dersom du er syk og i pålagt karantene kan du benytte egenmelding i hele karanteneperioden. Du kan bruke egenmelding i inntil 16 dager. Dette gjelder også dersom du er syk og er usikker på om du er smittet.

Sykt barn-dager og velferdspermisjon

Dersom du må ta deg av barn hjemme kan du bruke sykt barn-dager (omsorgspengedager). Etter at Arbeids- og sosialdepartementet vedtok at foreldre ut 2020 skal få dobbelt antall sykt barn-dager, har du nå rett til: 

 • 20 dager per kalenderår hvis du har omsorg for ett eller to barn
 • 30 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn
 • 40 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for ett eller to barn
 • 60 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn

Sykt barn-dager kan benyttes til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall dager med omsorgspenger, og retten gjelder til og med det året barnet fyller 18 år.

Dersom du har brukt opp kvoten for sykt barn-dager kan du få innvilget velferdspermisjon med lønn. Velferdspermisjon med lønn kan innvilges for inntil 12 dager pr. kalenderår.

Både sykt barn-dager og velferdspermisjon med lønn kan kombineres med hjemmekontor da det kan registreres timer, og ikke kun hele dager.

Du finner mer informasjon hos NAV.

Hva må du gjøre?

Ansatte i administrasjonen

Registrerer arbeidstid i appen eller selvbetjeningsportalen på vanlig måte.

 • Dersom du jobber hjemmefra og er frisk (uavhengig av om du har arbeidsoppgaver eller ikke, og uavhengig av om du er i karantene eller ikke) skal du bruke koden Tilstede.
 • Dersom du er syk må du melde fra om sykefraværet til nærmeste leder. Du må enten
  a) opprette fraværssøknad på vanlig måte med koden Egenmelding, eller
  b) sende sykmelding til arbeidsgiver via nav.no/ditt sykefravær.
  Dersom du tar deg av barn og derfor ikke kan jobbe hjemmefra må du opprette fraværssøknad på vanlig måte med koden Sykt barn, alternativt koden Velferdspermisjon med lønn. Dersom du ikke tidligere har opprettet fraværssøknad med koden Sykt barn må du registrere barnets fødselsdato under Mine opplysninger i Appen/selvbetjeningsportalen for å få tildelt kvote.

Ansatte i fagseksjonene

Dersom du har benyttet egenmelding, sykt barn-dager eller velferdspermisjon med lønn, melder du hver fredag følgende til personal@nmh.no:

 • Totalt antall dager med egenmelding i inneværende uke
 • Totalt antall dager med sykt barn i inneværende uke
 • Totalt antall dager med velferdspermisjon med lønn i inneværende uke

Du trenger ikke å melde fra dersom du ikke har benyttet egenmelding, sykt barn-dager eller velferdspermisjon med lønn.

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med personal.

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020