Romkapasitet og antall personer

En oversikt som viser maks antall personer samtidig på undervisningsrom, møterom og saler.

Vær oppmerksom på at dette er absolutte makstall. Variasjoner i sceneoppsettet kan gjøre at kapasiteten går ned, dette må den arrangementsansvarlige ta hensyn til.

Ofte vil det være plass til færre på et rom. Det kommer an på hvordan oppsettet er. 

Det viktigste er å alltid sørge for 1 meters avstand i alle retninger.

1. hus

 • Lindemansalen (publikumsområde): 124
 • Lindemansalen (sceneområde): 50
 • Levinsalen (publikumsområde): 50
 • Levinsalen (sceneområde): 20
 • Sandvoldsalen: 30
 • Fellesrommet (139): 40
 • Styrerommet (140): 9/10
 • Bevegelsesrommet 025: 25
 • Seminarrom 207: 8
 • Seminarrom 208: 13
 • Seminarrom 209: 13
 • Seminarrom 210: 6

2. hus

 • Seminarrom 01005: 8
 • Seminarrom 01006: 8
 • Seminarrom 01007: 8
 • Seminarrom 01008: 8
 • Seminarrom 01011: 12
 • Seminarrom 01012: 12
 • Klasserom 01015: 24
 • Auditorium 01024: 42
 • Møterom 03005: 8
 • Metodikkrom 004015: 12
 • Metodikkrom. 04019: 20
 • Metodikkrom 04020: 20
 • Seminarrom 04039: 17
 • Undervisningsrom U1004: 6
 • Undervisningsrom U1005: 6
 • Undervisningsrom U1007: 8
 • Undervisningsrom U1008: 8
 • Undervisningsrom U1009: 25
 • Undervisningsrom U1010: 20
 • Undervisningsrom U1018: 23
 • Undervisningsrom U1020: 18
 • Undervisningsrom U1021: 24

Les også

Gå til smitteverninstruks for NMH  

Gå til smitteverninstruks for ensemblevirksomhet  

Gå til generell informasjon om koronasituasjonen  

Sist oppdatert: 17. juni 2020