Smitteverninstruks for ensemblevirksomhet

Instruksen gjelder for undervisning og all annen ensemblevirksomhet drevet av lærere og studenter, og eksterne prosjekter i NMHs lokaler.

Alle prosjekter med ensembler skal ha en definert ansvarlig person som gjør vurderinger rapporterer om tiltak.

Oversikten over maks antall personer på undervisningsrom, saler og kammersaler.

Ensemble/gruppestørrelse

  • Prosjektene må begrenses ut i fra tilgjengelige rom og saler.
  • Det er ikke satt noen begrensning på ensemblestørrelse. Hvor stort ensemble det er forsvarlig å ha, styres av avstandsbehov og romstørrelse.
  • Book lokalene før du bestemmer prosjektets form.

Avstand

Det skal være minimum 1 meter avstand alle veier mellom alle medvirkende.

  • For sang og blås bør en vurdere større avstand.
  • Det skal være minimum 2 meter avstand mellom dirigent og utøvere.
  • Det skal være minimum 2 meter avstand mellom publikum og utøvere.

Rigging

  • En eller få personer utfører rigg av stoler og stativer for hele gruppen. Formålet er å unngå for mye kontakt, at mange går fram og tilbake, og ut og inn av lokalet samtidig.
  • Hver enkelt er videre ansvarlig for håndvask og desinfeksjon før og etter egen kontakt med utstyr.

Kondens

  • Sørg for å tømme kondens fra instrumentet i et tørkepapir som du kaster direkte i søppelkassen.

Er det tomt for antibac?

Kontakt drift@nmh.no

Kontakt ensemblevirksomhet

Har du spørsmål eller trenger veiledning i smittevern for ensembler?

lars.h.kurverud.jpg

Lars Holmen Kurverud

Seksjonssjef
Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon
Sist oppdatert: 18. juni 2020