Utbetaling av lønn og honorarer der korona-viruset kom i veien

Det har kommet spørsmål om hvordan avlysning av arrangemnter og stenging av NMH påvirker avtaler om undervisning og andre oppdrag for NMH.

Inntil videre vil NMH forholde seg som beskrevet nedenfor.

  • For alle allerede inngåtte avtaler om arbeid/oppdrag hvor omfang og tidsperiode er konkretisert, vil NMH utbetale lønn/honorar slik det framgår av avtalen.
  • Dersom avtalen ikke lar seg oppfylle på grunn av NMHs avlysninger eller Helsedirektoratets vedtak, vil det bli utbetalt som om avtalen var oppfylt.
  • NMH forventer at undervisningsoppgaver ivaretas så godt som mulig i denne perioden.
  • For andre typer oppdrag forventes det at den andre avtaleparten oppfyller sine forpliktelser i ettertid så langt det lar seg gjøre.

 

Sist oppdatert: 23. mars 2020