Nye folk i administrasjonen

Det er en ny person på personal, og en del endringer i studie- og FoU-seksjonen.

Endringer i studie- og FoU-seksjonen

 • Anne Oksfjellelv (fra 3. januar) er ny timeplankoordinator sitter (foreløpig) på kontoret ved siden av arkivet.
 • Siv Grethe Øverli (fra 7. januar), vikar for Lisa Katrine Svendsen i hennes nye stilling innen etter- og videreutdanning. Siv skal også jobbe med kammermusikk. Sitter (foreløpig) på samme kontor som Anne.
 • Randi Gudmundsen (fra 10. januar), vikar på opptak. Skal også jobbe med annen studieadministrasjon.
 • Anders Førisdal (fra 14. januar), vikar for Birgitte Pollen, som slutter i februar. Skal jobbe 50%.
 • Lotte Gordon (fra 1.februar), ny rådgiver i Cempe. Skal sitte sammen med Ellen Stabell.
 • Simen Bille Grøstad (fra 1.februar), prosjektleder for digitalisering av utdanning. Kontor er ikke avklart.
 • Kathryn Nordby (ikke ny), skal jobbe som vikar på opptak og med andre studieadministrative oppgaver dette semesteret.
 • Ragnhild Torvanger Solberg (heller ikke ny, men i ny jobb), startet som kvalitetskoordinator 2. januar.

Siden med oversikt over hvem som gjør hva i administrasjonen blir oppdatert etterhvert.

Studie- og FoU-seksjonen jobber også med å få inn en vikar på studieplaner.

Ny person i personalseksjonen

2. januar begynte Berit Wærn Hansen som personalrådgiver i et ettårs vikariat. Hun deler kontor med Maria Ahmed.

Stillinger som blir lyst ut

I løpet av de neste månedene blir følgende faste stillinger lyst ut:

 • Rådgiver studieplaner (stillingen etter Silje Marie Skeie)
 • 2 førstekonsulentstillinger innen opptak/eksamen (stillingene etter Anne Mette Knudsen, som sluttet før jul og Eskil Muan Sæther, som slutter i februar)
 • Rådgiver FoU-administrasjonen (stillingen etter Birgitte Pollen)
Sist oppdatert: 9. januar 2019