Øivind Varkøy
Øivind Varkøy. Foto: Kjetil Asdal Bjørgan

Øivind Varkøy med ny bok

Hvorfor skal vi ha musikkundervisning? Har våre musikalske erfaringer en egen verdi? Slike spørsmål forsøker Varkøy å svare på i sin nyeste bok.

I boken Musikk – dannelse og eksistens, som man kan anse som Øivind Varkøys musikkpedagogiske «testamente», har han samlet noen av sine mange artikler om disse temaene. I sin tilnærming henter Varkøy tenkemåter og begrepsdiskusjoner fra filosofi og andre fagområder, og knytter disse til musikkpedagogisk tenkning og argumentasjon.

Blant tenkerne finner vi Immanuel Kant, Søren Kierkegaard, Max Weber, Martin Heidegger, Otto Friedrich Bollnow, Hannah Arendt, Iris Murdoch, Pierre Bourdieu, Charles Taylor og Martha Nussbaum – alle kjent fra andre fagfelt enn det musikkpedagogiske og musikkvitenskapelige.

Boken, som er utgitt på Cappelen Damm Akademisk, inneholder både nye og tidligere upubliserte tekster, og en del reviderte, oppdaterte og oversatte versjoner av tidligere artikler og essay. 7 av de 11 bidragene er skrevet av Varkøy, mens de fire resterende er skrevet i samarbeid med Sigrid Røyseng, Petter Dyndahl, Inger Anne Westby og Hanne Fossum.

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

Sist oppdatert: 30. mai 2017