Prosjektleder for digitalisering

NMH har nå fått på plass en prosjektleder for digitalisering. Han er også den du skal gå til om du har spørsmål om Canvas.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være å operasjonalisere NMHs digitaliseringsstrategi (pdf), og flere prosjekter er planlagt.

Canvas-kurs

Simen Bille Grøstad skal det arbeide med NMHs læringsplattform, Canvas.

Nå forbereder han et kurs og en ressursbank for de ansatte. I den sammenheng vil han avholde Canvas 1-2-3-kurs og drop-in-timer 2-3 ganger i uken fra og med siste uka i mars.

Informasjon om tid og sted kommer.

Følg også med på Canvas' eget sted på nettsiden.

Kontakt

imported-image

Simen Bille Grøstad

Prosjektleder
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 13. mars 2019