Store norske leksikon - forsidebilde.JPG

Rekordår for NMH i Store norske leksikon

Artiklene i Store norske leksikon skrevet av fagfolk fra NMH er lest til sammen 150 000 ganger i 2019. Det er en økning på 160% fra 2018.

Det er nå ni fagfolk ved NMH som bidrar i Store norske leksikon. Disse har ansvar for 587 artikler.

NMH er en av medlemsinstitusjonene i leksikonet, og i fjor gjorde vi et framstøt for å rekruttere flere skribenter. Det lyktes delvis, men fremdeles fremdeles trengs flere. Ønsker du å skrive korte eller lange interessante leksikonartikler innen musikk, kontakt sjefredaktør Erik Bolstad i Store norske Leksikon eller kommunikasjonsavdelingen ved NMH.

Også rekordår for Store norske leksikon

2019 ble enda et rekordår for Store norske leksikon. Antall unike lesere økte 33 prosent sammenlignet med 2018. November var den beste måneden med til sammen 2,7 millioner unike lesere. 48 000 artikler ble oppdatert i løpet av året, også det er ny rekord.

Her er årsrapport for NMHs formidling i leksikonet i 2019 (pdf).

Sist oppdatert: 14. januar 2020