Signering samarbeidsavtale studentombud – foto Sandra Magnussen.JPG

Samarbeid om studentombud

NMH skal samarbeide med fem andre mindre høgskoler om et felles studentombud. Nå er avtalen på plass.

Et studentombud er en uavhengig bistandsinstans i studiesaker og et lavterskeltilbud for saker om trakassering. Studentombudet skal veilede studenter i forbindelse med klager, og bidra til å løse saker på lavest mulig nivå.

Regjeringen bestemte i 2018 å lovfeste at alle studenter skulle ha tilgang til studentombud.

Tirsdag 15. oktober ble avtalen mellom seks mindre institusjoner underskrevet. NMH skal samarbeide med Politihøgskolen, Arkitekthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes høgskole om et felles studentombud, som skal ha lokaler på Blindern. I tillegg vil studentombudet drive oppsøkende arbeid for å øke studenter og ansattes bevissthet rundt studentenes rettigheter og plikter.

– Vi har i fellesskap vurdert ulike modeller for å kunne tilby tjenesten, og har landet på at vi til sammen skal finansiere en full stilling som skal inngå som en del av studentombudstjenesten ved UiO. På den måten vil vi få tilgang til en etablert tjeneste og et større fagmiljø enn om vi skulle hatt vårt eget ombud, sier studie- og FoU-sjef Camilla Sønstabø Thorkildsen.   

Rekrutteringen har startet, og ombudet og tjenesten blir lansert for studentene på NMH så snart vedkommende er på plass. 

 

Bildet: F.v. Annette Sund, Laila Mjelde og Anne Kristine Aure (Politihøgskolen), Keeley Johansson (Bjørknes høgskole), Hallgeir Lien (Lovisenberg diakolnale høgskole), Ulrika Herlofsen (Arkitekshøgskolen), Camilla Sønstabø Thorkildsen, Gro Smenes (Kunsthøgskolen).

Sist oppdatert: 16. oktober 2019