Seminar om norske klavertradisjonar 3. mai

Kva kjenneteikna undervisninga til Robert Riefling (1911-1988), Eline Nygaard (1913-2011) og Mary Barratt Due (1888-1969) kva slags klavertradisjonar lever vidare i undervisninga på NMH i dag? Spørsmål som dette er tema på seminar i regi av historieprosjektet ved NMH fredag 3. mai kl. 10-1530. 

Programmet ligg no her.

Påmelding innan 1. mai.

Prosjektleiar historieprosjektet

imported-image

Astrid Kvalbein

Forsker

Musikkhistorie

Norges-musikkhogskole-1983 (2).jpg
Musikkhøgskolens historieprosjekt

I 2023 fyller Noregs musikkhøgskole 50 år. Historieprosjektet skal bidra til jubileet med forsking på og dokumentasjon av verksemda til institusjonen gjennom mange år. 

Sist oppdatert: 28. mars 2019