Musikkhøgskolen hele fasaden - web2000.jpg

Siste nytt om arealer

På fellesdagen 4. april vil brukerutvalget, som vurderer plassmangelen ved NMH, informere om hva de jobber med.

Brukerutvalget ser på følgende mulige løsninger, og ingen vedtak er gjort.

Brakker

Tre representanter fra brukerutvalget skal ha et møte med Statsbygg over påske for å se på mulighetene, rammebetingelsene og kostnadene ved dette alternativet.

Effektivisering av eksisterende bygg

Vi har hatt et møte med arkitektfirmaet som tegnet 1hus og 2 hus for å se om de kan bidra med kompetanse og ressurser inn i en kartleggingsjobb som et ledd i utredningen.

Eksternt leide lokaler

Statsbygg har sammen med NMH sett på mulighetene for leie av kontorlokaler i gangavstand fra NMH. Brukergruppen har vært på befaring. Dette alternativet «ligger på is» til vi har fått utredet de andre alternativene.

Opprette et eget forskningssenter utenfor NMH

Dette alternativet er ikke konkretisert – og det har heller ikke startet noen utredning.

Om brukerutvalget

Møtereferat fra brukerutvalgets andre møte kommer rett over påske. Det vil også bli informert på fellesdagen rett over påske.

Brukerutvalget skal vurdere ulike muligheter for å gjøre noe med plassmangelen på NMH. Brukerutvalget består av representanter fra fagforeningene, vernetjenesten, fagseksjonslederne, kommunikasjon, studieseksjon, personal og drift.

Sist oppdatert: 22. mars 2018