Statsbudsjettet og NMH

Forslag til statsbudsjettet for 2020 ble lagt fram mandag 7. oktober, og NMHs budsjett for neste år blir vesentlig lavere enn årets budsjett dersom vi ser bort fra pris- og lønnstigning.

Det er foreslått en bevilgning på 287,1 mill. kr til NMH. Dette er en nettoreduksjon på kr 484 000 kr sammenlignet med 2019-bevilgningen.

Endringen er en pris- og lønnsjustering på 9,1 mill. kr (3,2 %), et kutt på -1,4 mill. kr (0,5 %) som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, og en nedgang på -8,2 mill. kr grunnet redusert resultatbasert uttelling, dvs. en reduksjon i studiepoengproduksjon.

Du kan lese mer om bevilgningen under Orientering om statsbudsjettet 2020 for universiteter og høyskoler.

Spørsmål om bevilgningen til NMH?

imported-image

Cathrine Bøgestub

Seksjonssjef
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 9. oktober 2019