1502430_273788996107126_1832168171_o.jpg

Vellykket talentopplæring i Musikk på Majorstuen

Nå foreligger Geir Johansens rapport som evaluerer hvordan talentopplæring i musikk kan legges opp innenfor grunnskolens rammer.

I 2008 gikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Norsk kulturskoleråd sammen om rapporten Tid for talent – talentutvikling i musikk. Et av forslagene der, var å sette i gang forsøk med egne musikklasser i grunnskolen fra 5. til 10. klasse.

I 2011 ble et slikt forsøk igangsatt ved Majorstuen skole i Oslo, i samarbeid mellom Majorstuen skole, Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt, Oslo musikk- og kulturskole og Oslo kommune, Utdanningsetaten. Tilbudet ble gjort byomfattende, og fikk navnet Musikk på Majorstuen.

Forskningsbasert evaluering

En av Norges musikkhøgskoles oppgaver i samarbeidet, skulle være å gjennomføre en forskningsbasert evaluering som følger tilbudet over tid. Dette er rapporten fra denne evalueringen, skrevet av professor Geir Johansen. Den har fulgt arbeidet fra oppstarten i 2011, til det var fullt utbygd høsten 2016.

Resultatene i rapporten

Rapporten viser at Musikk på Majorstuen framstår som svært vellykket. Tilbudet er preget av høy kvalitet på ledelses- så vel som lærernivå. Både elevene og de foresatte rapporterer om god trivsel og et godt, faglig utfordrende læringsmiljø. Elevene oppnår høy musikkompetanse. Blant de viktigste utfordringene Johansen finner, har vært møtene mellom en grunnskolekultur og en konservatoriekultur, å legge om musikkfaget uten at bredden, herunder sjangerbredden i grunnskolefaget går tapt, og å finne en balanse mellom hjemmearbeid i musikk og andre fag uten å overbelaste elevene. Det er fremdeles behov for å arbeide videre med flere av disse utfordringene.

Rapporten, som er den andre utgivelsen i CERMs nye skriftserie Utdanningsforskning i musikk, foreligger som pdf og e-bok. Du kan laste dem ned her.
 

Sist oppdatert: 26. april 2018