Videre arbeid med FoU-strategien

Hva skjer framover med strategien? Hva skjer med høringsinnspillene? Les hva Darla Crispin skriver om dette.

Kjære kollegaer.

På vegne av rektorat og FoU-utvalget vil jeg takke alle som tok seg tid til å lese og svare på utkastet til FoU-strategien under høringsprosessen. Vi har mottatt mange konstruktive svar og flere gode ideer og forslag. Vi setter pris på tilbakemeldingene og leser disse som uttrykk for en anerkjennelse av at en slik strategi er viktig for NMHs FoU-miljø.

Vårt neste skritt vil være å gjennomføre en redigeringsprosess basert på tilbakemeldingene. Som en del av arbeidet kan det være aktuelt å snakke med noen av dere om enkelte tilbakemeldingspunkter som trenger avklaring. Målet er å reflektere de nye innspillene så korrekt som mulig innenfor rammen av utkastet til strategien. En kvalitetssikring av arbeidet kan ta mer tid enn forventet, men vil være nødvendig for å sikre at omskrivningsprosessen gjøres grundig slik at vi får det et sluttdokument som gir en tydelig retning for NMHs FoU-virksomhet i tiden framover.  

Takk igjen, for god hjelp i prosessen. Dere spiller alle viktige roller, og bidrar sammen til å gjøre FoU-strategien til et dokument vi alle kan føle eierskap til.

Darla Crispin
Viserektor for FoU

Les høringsutkastet til FoU-strategi (pdf)

Sist oppdatert: 28. november 2018