Vilde Frang Bjærke

Vilde Frang Bjærke professor II

Vilde Frang Bjærke er ansatt i en 10% stilling som gjesteprofessor ved NMH.

Vilde Frang Bjærke kan i svært ung alder vise til en større internasjonal karriere enn noen annen norsk fiolinist før henne. Hennes erfaring, kontaktnett og enestående begavelse er unik i norsk sammenheng.

– Vilde Frang Bjærke er en ung og fremragende norsk fiolinist som er i ferd med å gjøre en stor internasjonal karriere, sier rektor Peter Tornquist.

Bedømmelseskomité

En bedømmelseskomité med Peter Herresthal, Lars Anders Tomter og Frøydis Ree Wekre har vurdert at Vilde Frang Bjærke utvilsomt fyller kvalifikasjonskravene for professorat i fiolin. De skriver i sin konklusjon bl.a:

Gjennom sine studier hos de ypperste lærere i Europa har Bjærke en usedvanlig sterk fiolintradisjon i ryggen. Hun er nå en internasjonalt etterspurt fiolinist og spiller ukentlig med de største dirigenter og orkestre internasjonalt og kammermusikk med verdenseliten på de største festivalene.

Undervisning med intensitet og glød

Vilde Frang Bjærke har i noen år vært engasjert som gjestelærer ved Musikkhøgskolen hvor hun har gitt individuell undervisning og mesterklasser. Hennes undervisning er av en sjelden god kvalitet som gis med høy intensitet og mye glød.

Vilde Frang Bjærke er tilsatt som professor II på Norges musikkhøgskole for en periode på fire år.

Sist oppdatert: 8. januar 2014