Administrasjonen

Biblioteket

Bibliotekets samlinger av noter, bøker, tidsskrifter, innspillinger, videoer og DVDer er nær knyttet til den undervisning og forskning som foregår ved Musikkhøgskolen.

Seksjon for konsert- og arrangementsproduksjon

Seksjonen planlegger, koordinerer og avvikler Musikkhøgskolens prosjekter og arrangementer.

Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt

Kommunikasjonsseksjonen har det overordnede ansvaret for profilering og promotering av NMHs virksomhet, ansatte og studenter. 

Seksjon for drift og IKT

Seksjon for drift og IKT er ansvarlig for blant annet drift av bygningene, vedlikehold og IT-tjenester.

Seksjon for økonomi, personal og arkiv

Seksjonens ansvarsområder er personal, saksarkivet, plan, budsjett og økonomistyring, regnskap, lønn/reiseregninger og anskaffelsesprosesser.

Studie- og FoU-seksjonen

Studie- og FoU-seksjonen styrer alt som har med studiene å gjøre, opptak, eksamen, studieplaner, timeplanlegging, samt forsknings- og utviklingsarbeidet ved NMH.