Biblioteket - ansvarsområder og ansatte

Bibliotekets samlinger av noter, bøker, tidsskrifter, innspillinger, videoer og DVDer er nær knyttet til den undervisning og forskning som foregår ved Musikkhøgskolen.

Seksjonsleder

Tone M Elofsson

Oppgaver

  • Dekker NMHs behov for dokumentasjon og kunnskapskilder som understøtter undervisning, formidling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • Velger ut, ordner og tilgjengeliggjører brede og allsidige samlinger i trykt og elektronisk form.
  • Skaffer til veie dokumenter fra andre bibliotek og institusjoner.
  • Veiledning og undervisning.

Se bibliotekets egne sider.

Ansatte ved biblioteket

Kjetil Aase

Kjetil Aase

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Otlu Marie Alsvik

Spesialbibliotekar
Biblioteket
Christine Bakkehøi

Christine Bakkehøi

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Tone M Elofsson

Bibliotekleder
Biblioteket
imported-image

Dag Johan Haugerud

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Undis Aarbakke Hope

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Geir Helge Kavli

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Anna Sæmundsdottir

Spesialbibliotekar
Biblioteket
Sist oppdatert: 14. januar 2019