Biblioteket - ansvarsområder og ansatte

Bibliotekets samlinger av noter, bøker, tidsskrifter, innspillinger, videoer og DVDer er nær knyttet til den undervisning og forskning som foregår ved Musikkhøgskolen.

Seksjonsleder

Johan A. S. Jørgensen

Oppgaver

  • Dekker NMHs behov for dokumentasjon og kunnskapskilder som understøtter undervisning, formidling, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.
  • Velger ut, ordner og tilgjengeliggjører brede og allsidige samlinger i trykt og elektronisk form.
  • Skaffer til veie dokumenter fra andre bibliotek og institusjoner.
  • Veiledning og undervisning.

Se bibliotekets egne sider.

Ansatte ved biblioteket

Kjetil Aase

Kjetil Aase

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Otlu Marie Alsvik

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Dag Johan Haugerud

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Undis Aarbakke Hope

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Johan A. S. Jørgensen

Bibliotekleder
Biblioteket
imported-image

Geir Helge Kavli

Spesialbibliotekar
Biblioteket
imported-image

Anna Sæmundsdottir

Spesialbibliotekar
Biblioteket
Sist oppdatert: 14. januar 2019