Hovedutvalg og underutvalg

Musikkhøgskolen har tre hovedutvalg, studieutvalget, FoU-utvalget og formidlingsutvalget, med tilhørende underutvalg.

Studieutvalget

Medlemmer, mandat og møtereferater fra Studieutvalget

— Programutvalgene
De 8 programutvalgene er er rådgivende organ for studieutvalget som bl.a. skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.

— TUP-utvalget
TUP-utvalget er rådgivende organ for studieutvalget og skal sikre oppfølging og utvikling av talentutviklingsprogrammet.

— Orkesterkomiteen
Orkesterkomiteen har, på studieutvalgets vegne, ansvar for studievirksomheten i høgskolens symfoniorkester, kammerorkester, blåseensemble og sinfonietta.

— Kammerkorkomiteen
Kammerkorkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor og har rådgivende funksjon for studieutvalget.

— Kammermusikkomiteen

FoU-utvalget

FoU-utvalget har ansvar for å initiere, tilrettelegge, prioritere og evaluere høgskolens kunstneriske utviklingsarbeid, forskning og annet faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

— Doktorgradsutvalget (DRU)
Doktorgradsutvalget skal gi råd og anbefalinger angående forskerutdanning og forskerrekruttering.

— Kunststipendutvalget (KUST)
Utvalg for det kunstneriske stipendprogrammet skal gi råd angående kunstneriske stipendprosjekter.

Konsertutvalget

Konsertutvalget skal se på konsertvirksomheten i en større sammenheng, være en pådriver og et diskusjonsforum for ideer og temaer knyttet til konsertene ved NMH.

Sist oppdatert: 16. november 2017