Utvalg for ph.d.-programmet i kunstneriske utviklingsarbeid

KUST har ansvar for opptak til og drift av ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget skal gi råd angående kunstneriske stipendiatprosjekter. 

Utvalget består av tre representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder, en ordninært ansatt og to stipendiatrepresentanter, samt et eksternt medlem. 

Representane blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2013–2017, 2017–2021). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger studieår.

Utvalgets leder er Ellen Ugelvik.

Medlemmer 2017-2021

Møter

Høsten 2019

 • 28. august kl.10.00–12.00.
 • 27. september kl. 10.00–12.00.
 • 13. november kl. 10.00–12.00.
 • 26. november kl. 10.00–12.00.

Våren 2020

 • 7. januar kl. 10.00–12.00.
 • 14. februar kl. 10.00–12.00.
 • 14. april kl. 10.00–12.00.
 • 19. mai kl. 10.00–12.00.

Det kan settes opp ytterligere møter i forbindelse med opptaket til programmet. 

Hovedregelen er at saker meldes til KUSTs sekretær senest ti dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. I slike saker gjør KUST vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Saker sendes til utvalgssekretær

Møteprotokoller

Mandat

Utvalget skal

 • gi råd og anbefalinger angående utdanning og rekruttering innen det kunstneriske utviklingsarbeidet
 • vurdere søkers faglige forutsetninger for å søke opptak på programmet
 • foreslå veileder for stipendiaten
 • foreslå bedømmelseskomite for sluttvurdering
 • initiere og tilrettelegge for tiltak som skal stimulere stipendiatenes faglige utvikling
 • initiere tiltak av felles karakter for stipendiatene som arbeidstakere ved NMH
 • være høringsinstans for saker vedrørende programmet
 • disponere midler som er tildelt utvalget

Sammensetning

 • Tre representanter normalt blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder.
 • Leder oppnevnes av rektor, de øvrige to av FoU-utvalget. Representantene skal ha kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • To representanter blant stipendiatene, valgt av og blant Musikkhøgskolens stipendiater.


Representantene for de ansatte fungerer for en periode på fire år og følger samme periode som skolens øvrige organ. Representantene for stipendiatene fungerer for en periode på ett år.

Sist oppdatert: 14. september 2017