Utvalg for det kunstneriske stipendiatprogrammet

KUST har ansvar for opptak til og drift av Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget skal gi råd angående kunstneriske stipendiatprosjekter. 

Utvalget består av tre representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder og to stipendiatrepresentanter. 

Representane blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2013-17, 2017-21). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger studieår.

Utvalgets leder er Frank Havrøy og Birgitte O. Pollen er sekretær.

Medlemmer

 • Frank Havrøy, leder
 • Eivind Buene
 • Mona Julsrud
 • Bjørn Erik Haugen
 • Jennifer Torrence
 • Birgitte Pollen, sekretær

Møter

Høsten 2017

 • 30. august (kl. 13.00-14.30)
 • 27. september (kl. 9.30-11.00)
 • 2. november (kl. 9.-30-11.00)
 • 5. desember (kl- 9.30-11.00)

Hovedregelen er at saker meldes til KUSTs sekretær senest 10 dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. I slike saker gjør KUST vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Møteprotokoller

2017

2016

Mandat

Utvalget skal:

 • gi råd og anbefalinger angående utdanning og rekruttering innen det kunstneriske utviklingsarbeidet
 • vurdere søkers faglige forutsetninger for å søke opptak på programmet
 • foreslå veileder for stipendiaten
 • foreslå bedømmelseskomite for sluttvurdering
 • initiere og tilrettelegge for tiltak som skal stimulere stipendiatenes faglige utvikling
 • initiere tiltak av felles karakter for stipendiatene som arbeidstakere ved NMH
 • være høringsinstans for saker vedrørende programmet
 • disponere midler som er tildelt utvalget

Sammensetning

 • 3 representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder
 • Leder oppnevnes av rektor, de øvrige 2 av FoU-utvalget. Leder av utvalget er medlem i FoU-utvalget. Representantene skal ha kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • 2 representanter blant stipendiatene, valgt av og blant Musikkhøgskolens stipendiater


Representantene for de ansatte fungerer for en periode på 4 år og følger samme periode som skolens øvrige organ. Representantene for stipendiatene fungerer for en periode på 1 år.

 

 

Sist oppdatert: 14. september 2017