Utvalg for det kunstneriske stipendiatprogrammet

Utvalg for det kunstneriske stipendiatprogrammet skal gi råd angående kunstneriske stipendiatprosjekter.

Medlemmer

 • Frank Havrøy, leder
 • Eivind Buene
 • Mona Julsrud
 • Bjørn Erik Haugen
 • Jennifer Torrence
 • Birgitte Pollen, sekretær

Mandat

Utvalget skal:

 • gi råd og anbefalinger angående utdanning og rekruttering innen det kunstneriske utviklingsarbeidet
 • vurdere søkers faglige forutsetninger for å søke opptak på programmet
 • foreslå veileder for stipendiaten
 • foreslå bedømmelseskomite for sluttvurdering
 • initiere og tilrettelegge for tiltak som skal stimulere stipendiatenes faglige utvikling
 • initiere tiltak av felles karakter for stipendiatene som arbeidstakere ved NMH
 • være høringsinstans for saker vedrørende programmet
 • disponere midler som er tildelt utvalget

Sammensetning

 • 3 representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder
 • Leder oppnevnes av rektor, de øvrige 2 av FoU-utvalget. Leder av utvalget er medlem i FoU-utvalget. Representantene skal ha kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • 2 representanter blant stipendiatene, valgt av og blant Musikkhøgskolens stipendiater


Representantene for de ansatte fungerer for en periode på 4 år og følger samme periode som skolens øvrige organ. Representantene for stipendiatene fungerer for en periode på 1 år.

Sist oppdatert: 18. august 2014