Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstneriske utviklingsarbeid

KUST har ansvar for opptak til og drift av Ph.d-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Utvalget skal gi råd angående kunstneriske stipendiatprosjekter. 

Utvalget består av tre representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder og to stipendiatrepresentanter. 

Representane blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2013-17, 2017-21). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger studieår.

Utvalgets leder er Frank Havrøy og Birgitte O. Pollen er sekretær.

Medlemmer

 • Ellen Ugelvik, leder
 • Eivind Buene
 • Frank Havrøy
 • Bjørn Erik Haugen
 • Elisabeth Holmertz
 • Birgitte Pollen, sekretær

Møter

Våren 2018

 • 18. januar kl. 09.30-11.0
 • 28. februar kl. 11.30-13-30
 • 26. april kl. 09.00-11-00
 • 8. mai kl. 09.30-11.00
 • 19. juni kl. 09.30-11.00

Hovedregelen er at saker meldes til KUSTs sekretær senest 10 dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. I slike saker gjør KUST vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Møteprotokoller

2018

2017

2016

Mandat

Utvalget skal:

 • gi råd og anbefalinger angående utdanning og rekruttering innen det kunstneriske utviklingsarbeidet
 • vurdere søkers faglige forutsetninger for å søke opptak på programmet
 • foreslå veileder for stipendiaten
 • foreslå bedømmelseskomite for sluttvurdering
 • initiere og tilrettelegge for tiltak som skal stimulere stipendiatenes faglige utvikling
 • initiere tiltak av felles karakter for stipendiatene som arbeidstakere ved NMH
 • være høringsinstans for saker vedrørende programmet
 • disponere midler som er tildelt utvalget

Sammensetning

 • 3 representanter blant de kunstnerisk/vitenskapelig ansatte hvorav en leder
 • Leder oppnevnes av rektor, de øvrige 2 av FoU-utvalget. Leder av utvalget er medlem i FoU-utvalget. Representantene skal ha kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • 2 representanter blant stipendiatene, valgt av og blant Musikkhøgskolens stipendiater


Representantene for de ansatte fungerer for en periode på 4 år og følger samme periode som skolens øvrige organ. Representantene for stipendiatene fungerer for en periode på 1 år.

 

 

Sist oppdatert: 14. september 2017