Doktorgradsutvalget

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for opptak til og drift av ph.d.-programmet.

{u'template': u'templates/nmhresp/widget_people'}

Utvalget består av en representant for hvert av de tre fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter. 

Fagområderepresentantene er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2013-17). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger hhv kalenderår (oppføringspraksis) og studieår (musikkpedagogikk og -terapi). Utvalgets leder er Øivind Varkøy.

ABC

Møter i doktorgradsutvalget (DRU)

Alle møter er tirsdager kl 10-12. Korresponderende FoU-utvalgsmøte i parentes.

Høsten 2016

  • 23. august (FoU 6. september)  Møtet avlyst (ingen saker meldt)
  • 27. september (FoU 5. oktober)  Se protokoll
  • 25. oktober (FoU 9. november)  Se protokoll
  • 1. desember (FoU 6. desember)  Møtet avlyst (ingen saker meldt)

Våren 2017

  • 10. januar (FoU 17. januar) Se protokoll
  • 13. mars (FoU 21. mars) Se protokoll
  • 27. april (FoU 2. mai) Se protokoll
  • 23. mai (FoU 30. mai) Møtet avlyst (ingen saker meldt)
  • 13. juni (FoU 20. juni) Se protokoll

Hovedregelen er at saker meldes til doktorgradsutvalgets sekretær senest 10 dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. Dette fordi forslaget skal på høring til aktuelt senter og fagseksjon før DRU-møtet. I slike saker gjør DRU vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Saksoversikt, doktorgradsutvalget

Protokoller ligger på ph.d.-programmets område på It´slearning. Har du ikke tilgang på It'slearning, kontakt Solveig Christensen for å få protokoll tilsendt.

Sist oppdatert: 13. september 2016