Doktorgradsutvalget

Doktorgradsutvalget (DRU) har ansvar for opptak til og drift av ph.d.-programmet.

Utvalget består av en representant for hvert av de tre fagområdene som inngår i programmet og to stipendiatrepresentanter. 

Fagområderepresentantene er oppnevnt for fire år og følger rektoratsperioden (2013-17, 2017-21 osv). Stipendiatene oppnevnes for ett år og følger hhv kalenderår (oppføringspraksis) og studieår (musikkpedagogikk og -terapi). Utvalgets leder er Øivind Varkøy.

Utvalgets sammensetning våren 2020

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

hans.o.gorset.jpg

Hans Olav Gorset

Professor

Oppføringspraksis, Blokkfløyte, Traverso

gro.trondalen.jpg

Gro Trondalen

Professor

Musikkterapi

imported-image

Gisle Fuhr

Stipendiat

Musikkterapi

imported-image

Notto J. W. Thelle

Stipendiat

Oppføringspraksis

Møter i doktorgradsutvalget (DRU)

Studieåret 2019/20

 

Studieåret 2018/19

Våren 2018

Høsten 2017

 

Hovedregelen er at saker meldes til doktorgradsutvalgets sekretær senest 10 dager før. Ved oppnevning av bedømmelseskomité må forslag leveres 14 dager før. Dette fordi forslaget skal på høring til aktuelt senter og fagseksjon før DRU-møtet. I slike saker gjør DRU vedtak i form av anbefaling av en komité, mens FoU-utvalget vedtar oppnevningen.

Saksoversikt, doktorgradsutvalget

Protokoller ligger på ph.d.-programmets område på Canvas. Har du ikke tilgang på Canvas, kontakt Solveig Christensen for å få protokoll tilsendt.

Sist oppdatert: 16. mars 2020