Formidlingsutvalget

Formidlingsutvalget er et rådgivende organ for rektoratet og skal ta vare på helheten og kvaliteten i høgskolens formidlingsvirksomhet.

Medlemmer

 • Hilde Ringlund (leder)
 • Ole Kristian Ruud
 • Frank Havrøy
 • Are Sandbakken
 • Helge Lien
 • Gunnar Flagstad
 • Tone Bianca Dahl
 • Ansgar Beste (i permisjon)
 • Rune Rebne (vikar for Ansgar Beste)
 • Carl-Christian Kure (student)
 • Sofie Tollefsbø (student)
 • Lars Holmen Kurverud, sekretær

Møter i Formidlingsutvalget

Møter i Formidlingsutvalget 2015  
Møter i Formidlingsutvalget 2016  
Møter i Formidlingsutvalget 2017    

Mandat

Formidlingsutvalget skal:

 • Foreslå strategi for høgskolens formidlingsvirksomhet, i tråd med strategisk plan for perioden
 • Evaluere, prioritere og foreslå arrangementer som formidler høgskolens studievirksomhet, kunstneriske utviklingsarbeid og forskning
 • Foreslå og initiere kontakt og samarbeid med nasjonale og internasjonale institusjoner som er av betydning for høgskolens formidlingsvirksomhet
 • Utarbeide en årsplan for sin virksomhet og bidra med innspill til langtidsplan og budsjett

Formidlingsutvalget kan opprette og delegere myndighet til utvalg for å ta seg av spesifikke oppgaver innen utvalgets ansvarsområde

Sammensetning

Formidlingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Prorektor (leder)
 • Lederne av følgende komiteer:
  - orkesterkomiteen
  - kammerkorkomiteen
  - kammermusikkomiteen
 • 1 fagseksjonsleder
 • 1 representant for seksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk
 • 1 representant for stipendiatene
 • 2 studentrepresentanter
 • Formidlingsseksjonens leder er sekretær for utvalget

Forskningsleder tilkalles ved behov.

Leder av Formidlingsutvalget oppnevnes av styret og medlemmene av rektor.

Saker utvalget arbeider med

Formidlingsutvalget arbeider med en ny struktur for blant annet å tydeliggjøre NMH som konsertarrangør, løfte frem det beste av det som skjer, gi studentene flere muligheter til å opptre og definere hvilke konserter som blir prioriteres med tanke på tid i salene og ressurser fra administrasjonen. Notat om konsertvirksomheten ble presentert for fagseksjonslederne 13. februar 2014.

Sist oppdatert: 20. oktober 2016