FoU-utvalget

FoU-utvalget har et overordnet ansvar for all FoU-virksomhet.

FoU-utvalget er NMHs styringsorgan for saker som angår forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. FoU-utvalget ledes av rektor, og består for øvrig av lederne i NMHs forskningssentre, lederne av henholdsvis ph.d.-programmet og det kunstneriske stipendiatprogrammmet ("KUST") samt to stipendiatrepresentanter - én fra ph.d. og en fra KUST. 

Medlemmer

For perioden august 2013 til og med juni 2017.

  • Peter Tornquist
  • Øivind Varkøy
  • Frank Havrøy
  • Darla Crispin
  • Gro Trondalen
  • Geir Johansen
  • Otto Christian Pay, sekretær

Mandat

FoU-utvalget ansvar for å initiere, tilrettelegge, prioritere og evaluere høgskolens kunstneriske utviklingsarbeid, forskning og annet faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Les hele mandat for FoU-utvalget

Møter i FoU-utvalget

Møter i FoU-utvalget 2015

Møter i FoU-utvalget 2014

Møter i FoU-utvalget 2013

Underutvalg

Sist oppdatert: 18. mars 2014