FoU-utvalget

Medlemmer

For perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2021.

  • Darla Crispin, leder
  • Mats Claesson
  • Siw Graabræk Nielsen
  • Karette Stensæth
  • Jon Helge Sætre

FoU-utvalget skal selv velge ett av sine faglig tilsatte medlemmer som nestleder i sitt første møte. Rektor vil på et senere tidspunkt oppnevne personlige varamedlemmer for faglig tilsatte medlemmer.

Stipendiatmedlemmer (1. august 2017 - 31. juli 2018).

  • Emil Bernhardt (ph.d.-programmet)
    • personlig  varamedlem Nina Nielsen
  • Jennifer Torrence (stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid)

Stipendiatene skal velge to medlemmer med personlige varamedlemmer til FoU-utvalget. Ett medlem med personlig varamedlem skal komme fra det vitenskapelige ph.d.-programmet, mens ett medlem med personlig varamedlem skal komme fra stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatmedlemmer og varamedlemmer velges for perioden 1. august 2017 - 31. juli 2018.

Mandat

FoU-utvalget ansvar for å initiere, tilrettelegge, prioritere og evaluere høgskolens kunstneriske utviklingsarbeid, forskning og annet faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

Les hele mandat for FoU-utvalget

Møter i FoU-utvalget

Møter i FoU-utvalget 2018

Møter i FoU-utvalget 2017

Møter i FoU-utvalget 2016

Møter i FoU-utvalget 2015

Møter i FoU-utvalget 2014

Møter i FoU-utvalget 2013

Underutvalg

Sist oppdatert: 7. september 2017