Kammerkorkomiteen

Medlemmer

Funksjonstid fra 2017 til 2021.

  • Tone Bianca Sparre Dahl, leder – fra 2016
  • Frank Havrøy
  • Grete Pedersen
  • Vivianne Sydnes
  • Sandrine Schau (student)
  • Magnus Fremstad (student)
  • Torolf Mørk Karlsen, sekretær
  • Otlu Alsvik, observatør

Mandat

  1. Kammerkorkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor, innenfor de rammer som er gitt i studieplaner og i vedtatt budsjett for virksomheten. Komiteen er for øvrig et rådgivende organ for studieutvalget i spørsmål som angår studentenes korutdanning.
  2. Kammerkorkomiteen har ansvar for avveininger og beslutninger i forhold til dirigenter, solister og programpolitikk, og må i sine avveininger i slike saker ta hensyn til at studentene skal ha et mest mulig relevant studietilbud.
Sist oppdatert: 7. september 2017