— Kammerkorkomiteen

Medlemmer

Funksjonstid fra 2013 til 2017.

 • Tone Bianca Sparre Dahl, leder - fra 2016
 • Frank Havrøy
 • Grete Pedersen
 • Mona Julsrud
 • Vivianne Sydnes
 • Otlu Alsvik
 • Adrian Lara (student)
 • Guro Utne Salvesen (student)
 • Ellen Haldar, sekretær

Mandat

 1. Kammerkorkomiteen har ansvar for organisering av og program for høgskolens kammerkor, innenfor de rammer som er gitt i studieplaner og i vedtatt budsjett for virksomheten. Komiteen er for øvrig et rådgivende organ for studieutvalget i spørsmål som angår studentenes korutdanning.
 2. Kammerkorkomiteen har ansvar for avveininger og beslutninger i forhold til dirigenter, solister og programpolitikk, og må i sine avveininger i slike saker ta hensyn til at studentene skal ha et mest mulig relevant studietilbud.
Sist oppdatert: 28. september 2016