Konsertutvalget

Konsertutvalget skal se på konsertvirksomheten i en større sammenheng, være en pådriver og et diskusjonsforum for ideer og temaer knyttet til konsertene ved NMH.

Medlemmer

For perioden 2. november 2017 til 31. juli 2021.

 • Gunnar Flagstad (leder)
 • Randi Stene
 • Wolfgang Plagge
 • Bjørn Nyman – fra 1. januar 2018
 • Eyolf Dale
 • Audun Sandvik
 • Elisabeth Holmertz
 • Sophia Hugo Cabo (student)
 • Eskild Myrvoll (student)
 • Lars Kurverud (sekretær)

Mandat for Konsertutvalget ved Norges musikkhøgskole

 • Foreslå strategi for musikkhøgskolens konsertvirksomhet, i tråd med strategisk plan for perioden og de til enhver tid gjeldende studieplaner.
 • Se konsertvirksomheten i en større sammenheng og vurdere/evaluere foregående konsertperiode, med forslag til tiltak/endringer for kommende periode(r).
 • Fungere som et åpent diskusjonsforum for ideer for videreutvikling av konsertaktiviteten.
 • Ha fokus på å sikre at NMHs konsertvirksomhet og rammebetingelsene tilpasses de behov som til enhver tid foreligger på skolen.
 • Være en aktiv pådriver overfor studieutvalget og FoU-utvalget for videre utvikling av konsertperspektivet i studie- og FoU-virksomheten.
 • Bidra med innspill til årsplan og budsjett.

Konsertutvalgets medlemmer skal holde nær kontakt med skolens forskjellige fagmiljøer og på eget initiativ danne seg bilde av behov og ønsker i fagmiljøene.

Sist oppdatert: 6. november 2017