Konsertutvalget

Konsertutvalget skal se på konsertvirksomheten i en større sammenheng, være en pådriver og et diskusjonsforum for ideer og temaer knyttet til konsertene ved NMH.

Medlemmer

For perioden 2. november 2017 til 31. juli 2021.

Gunnar Flagstad (leder)
Randi Stene
Wolfgang Plagge
Bjørn Nyman – fra 01.01.2018
Eyolf Dale
Audun Sandvik
Elisabeth Holmertz
Sophia Hugo Cabo (student)
Eskild Myrvoll (student)
Lars Kurverud (sekretær)

Mandat for Konsertutvalget ved Norges musikkhøgskole

  • foreslå strategi for musikkhøgskolens konsertvirksomhet, i tråd med strategisk plan for perioden og de til enhver tid gjeldende studieplaner
  • se konsertvirksomheten i en større sammenheng og vurdere/evaluere foregående konsertperiode, med forslag til tiltak/endringer for kommende periode(r)
  • fungere som et åpent diskusjonsforum for ideer for videreutvikling av konsertaktiviteten
  • ha fokus på å sikre at NMHs konsertvirksomhet og rammebetingelsene tilpasses de behov som til enhver tid foreligger på skolen 
  • være en aktiv pådriver overfor studieutvalget og FoU-utvalget for videre utvikling av konsertperspektivet i studie- og FoU-virksomheten
  • bidra med innspill til årsplan og budsjett

Konsertutvalgets medlemmer skal holde nær kontakt med skolens forskjellige fagmiljøer og på eget initiativ danne seg bilde av behov og ønsker i fagmiljøene.

Sist oppdatert: 6. november 2017