Orkesterkomiteen

Medlemmer

Funksjonstid fra 2017 til 2021.

 • Ole Kristian Ruud
 • Harald Aadland
 • Are Sandbakken
 • Jonas Haltia
 • Tom Ottar Andreassen
 • Asbjørn Schaathun
 • Tom Vissgren

SNORK (studentenes egen orkesterkomitee)

E-postadressen til SNORK.

 • Monika Holst-Olsen, trompet
 • Åsmund Moen
 • Tor Alvin Wika, fiolin
 • Linn Marie Haram
 • Håvard Farnes

Observatører

Mandat

Orkesterkomiteen er opprettet av studieutvalget og har følgende mandat, sist justert av studieutvalget 21. september 2012:

1. Orkesterkomiteen har, på studieutvalgets vegne, ansvar for studievirksomheten i høgskolens symfoniorkester, kammerorkester, blåseensemble og sinfonietta, innenfor de rammer som er gitt i studieplaner og i vedtatt budsjett for virksomheten. Orkesterkomiteen er for øvrig et rådgivende organ for studieutvalget i spørsmål som angår studentenes utdanning i disse ensemblene.

2. Orkesterkomiteen har fem til seks medlemmer fra faglig tilsatte, oppnevnt av studieutvalget, og fire studentmedlemmer, med to til tre varamedlemmer, valgt ved allmøte blant studenter med orkesterplikt. Studieutvalget oppnevner komiteens leder. Funksjonstiden for faglig tilsatte medlemmer følger studieutvalgets funksjonsperiode, mens studentmedlemmene oppnevnes for ett studieår.

3. Orkesterkomiteen fastsetter program og engasjerer dirigent for orkesterproduksjonene. Orkesterkomiteen må i sine avveininger om programpolitikken ta hensyn til at studentene skal ha et bredt og relevant studietilbud, men samtidig legge vekt på signaler fra formidlingsleder/ formidlingsutvalget og høgskolens ledelse for øvrig.

4. Orkesterkomiteen skal legge til rette for involvering av studentene i styring og organisering av orkestervirksomheten, gjennom deltakelse i orkesterkomiteen og gjennom et studentorkesterutvalg. Studentorkesterutvalget består av studentmedlemmene og varamedlemmene i orkesterkomiteen. Orkesterkomiteen gir nærmere retningslinjer for hvilke oppgaver studentorkesterutvalget har i tilknytning til orkesterproduksjonene.

Sist oppdatert: 5. september 2017