Programutvalgene

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget som blant annet skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.

Medlemmer i programutvalgene

Funksjonstid fra 2017 til 2021.

Programutvalg for utøvende mastergradsstudier (PUUM)

 • Kjell Tore Innervik, leder
 • Julius Pranevicius
 • Frank Havrøy
 • Håkon Storm-Mathisen
 • Morten Carlsen
 • Matti Hirvonen
 • Gjertrud Pedersen
 • Simen A. O. Hagen, Student
 • Renate Hauge Sund, sekretær

Programutvalg for utøvende kandidatstudium – klassisk (PUUK)

 • Morten Halle, leder
 • Are Sandbakken
 • Jorunn Marie Bratlie
 • Mona Julsrud
 • Matz Pettersen
 • Peter van Tour
 • Erlend Hovland
 • Eivind Holmboe Leifsen, student
 • Lovise Håpnes, student
 • Cathrine Nymoen Dorg, sekretær

Programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier (PUJF)

 • Hilmar Jensson, leder
 • Unni Løvlid
 • Steinar Ofsdal
 • Helge Sunde
 • Ole Morten Vågan
 • Alice Lewin, student
 • Eir Vatne Strøm, student
 • Ragnhild T. Solberg, sekretær

Programutvalg for dirigeringsstudier (PUDI)

 • Ole Kristian Ruud, leder
 • Grete Pedersen
 • Victoria Jakhelln
 • Vivianne Johnsen Sydnes
 • Sigmund Thorp
 • Tone Bianca Sparre Dahl
 • Rebekka Ingibjartsdottir, student
 • Andreas Hansson, student
 • Renate Hauge Sund, sekretær

Programutvalg for kirkemusikkstudier (PUKM)

 • Terje Winge, leder
 • Inger-Lise Ulsrud
 • Kjell Habbestad
 • Vivianne Johnsen Sydnes
 • Karin Nelson
 • Sindre Seim Gulbrandsen, student
 • Per Anders Håvelsrud, student
 • Åste Jensen Sjøvaag, sekretær

Programutvalg for komposisjonsstudier (PUKP)

 • Asbjørn Schaathun, leder
 • Mats Claesson
 • Henrik Hellstenius
 • Helge Sunde
 • Natasha Barrett
 • Anna Linh Berg, student
 • Mikael Aksnes-Pehrson, student
 • Christian Vinje, sekretær

Programutvalg for musikkteori- og musikkteknologistudier (PUTT)

 • Anders Tykesson, leder
 • Erlend Hovland
 • Bernt Isak Wærstad
 • Håkon Kvidal
 • Peter van Tour
 • Bendik Sells, student
 • Christian Vinje, sekretær

Programutvalg for musikkpedagogiske studier (PUMA)

 • John Vinge, leder
 • Signe Kalsnes
 • Sigrid Røyseng
 • Siw G. Nielsen
 • Simen Skrebergene, student
 • Martin T. Langerød, student
 • Sigrun Eng, sekretær

Programutvalg for kandidatstudiet i musikkpedagogikk (PUMP)

 • Vegar Storsve
 • Kristin Kjølberg
 • Atle Nymo
 • Vibeke Breian
 • Gunnar Flagstad
 • Victoria Jakhelln
 • Renate Ørnes Eide, student
 • Susanne Trinh, student
 • Joakim Erma Møller, sekretær

Programutvalg for musikkterapistudier (PUMT)

 • Monika Overå (leder)
 • Gro Trondalen
 • Ingeborg Nebelung
 • Kjersti Johansson
 • Malena Teistedal Waag (student)
 • Stig Børre Holvik Høydal (student)
 • Cathrine Nymoen Dorg, sekretær

Programutvalg for pianostemmerutdanningen (PUPI)

 • Bjørn Ola Bakke, leder
 • David Strøm
 • Gunnar Flagstad
 • Anne Katrine Bergby
 • Hans Petter Brenk Rønning, student
 • Anne-Lise Arntsen, student
 • Åste Jensen Sjøvaag, sekretær

Mandat for programutvalgene

Vedtatt av Musikkhøgskolens styre 16. juni 2017.

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget (og for FoU-utvalget når det gjelder doktorgradsstudier). Antall programutvalg og sammensetningen av disse besluttes av studieutvalget når det gjelder studier på bachelor- og masternivå og av FoU-utvalget når det gjelder studier på doktorgradsnivå. Leder av programutvalget oppnevnes av rektor. Studentene skal ha (minst) to representanter i hvert programutvalg.

Programutvalgene

 • skal bidra i kvalitetssikring og -utvikling av studieprogrammene i henhold til den rolle programutvalgene er gitt i system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet
 • skal behandle og gi råd til hhv studieutvalget og FoU-utvalget i alle saker som omhandler studie- og emneplaner for det/de studieprogram som det enkelte programutvalg har ansvar for
 • kan gi råd til hhv studieutvalget og FoU-utvalget i alle saker som har relevans for det/de studieprogram som det enkelte programutvalg har ansvar for
 • skal legge vekt på å ivareta helhet og sammenheng i studieprogrammene
 • skal ivareta rollen som samarbeidsorgan for studenter og lærere

Studieutvalget og FoU-utvalget kan gi utvidet mandat til sine respektive programutvalg samlet, eller til ett eller flere spesifikke programutvalg.

Sist oppdatert: 20. februar 2020