— Programutvalgene

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget som bl.a. skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.

Medlemmer i programutvalgene

Funksjonstid fra 2013 til 2017.

Programutvalg for utøvende mastergradsstudier

 • Kjell Tore Innervik, leder
 • Morten Halle
 • Morten Carlsen
 • Matz Pettersen
 • Are Sandbakken
 • Magnus Bjørgo (student)
 • Renate Hauge Sund, sekretær

Programutvalg for utøvende kandidatstudium – klassisk

 • Tom Ottar Andreassen, leder
 • Anne Katrine Bergby
 • Svein Bjørkøy
 • Terje Moe Hansen
 • Bjørn Løken
 • Ivar Anton Waagaard
 • Erik Stenstadvold
 • Magnus Breivik Løvseth (student)
 • Frida Lund-Larsen (student)
 • Sigrun Eng, sekretær

Programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier

 • Håkon Storm-Mathisen, leder
 • Håkon Høgemo
 • Steinar Ofsdal
 • Helge Sunde
 • Robin Havem Løvøy (student)
 • Torfinn Hofstad (student)
 • Anne Cathrine Wesnes, sekretær

Programutvalg for dirigeringsstudier

 • Ole Kristian Ruud, leder
 • Grete Pedersen
 • Victoria Jakhelln
 • Vivianne Johnsen Sydnes
 • Per Sigmund Thorp
 • Andreas Hansson (student)
 • Mick Aspen Melby (student)
 • Renate Hauge Sund, sekretær

Programutvalg for kirkemusikkstudier

 • Terje Winge, leder
 • Inger-Lise Ulsrud
 • Ingunn Øye
 • Vivianne Johnsen Sydnes
 • Karin Nelson
 • Espen Takle (student)
 • Markus Tähti Dunseth (student)
 • Cathrine N. Dorg, sekretær

Programutvalg for komposisjons- og musikkteoristudier

 • Asbjørn Schaathun, leder
 • Mats Claesson
 • Erlend Hovland
 • Anders Tykesson
 • Victoria Jakhelln 
 • Jesper Appelgren (student)
 • Viktoria Seline Stokland 
 • Anne Mette Wilhjelm Knudsen, sekretær

Programutvalg for musikkpedagogiske studier

 • Geir Johansen, leder
 • Inger Anne Westby
 • Jorunn Marie Bratlie
 • Sigurd Hole
 • Vegar Storsve
 • Solveig Kongshavn (student)
 • Rakel Emhjellen Paulsen (student)
 • Silje Hjelset Nygaard, sekretær

Programutvalg for musikkterapistudier

 • Gro Trondalen (leder)
 • Rita Strand Frisk
 • Tone S. Kvamme
 • Tom Næss
 • Karette Stensæth
 • Hilde Seehusen (student)
 • Tone Jordal Tolaas (student)
 • Catharina Janner (student)
 • Åste Jensen Sjøvaag, sekretær

Mandat for programutvalgene

Vedtatt av Musikkhøgskolens styre 8. april 2011

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget. Antall programutvalg og sammensetningen av disse besluttes av studieutvalget etter samråd med fagseksjonene.

Leder av programutvalget rapporterer til leder av studieutvalget.

Programutvalgene skal: 

 • sikre oppfølging og utvikling av studiene.
 • initiere forslag og rådgi studieutvalget i alle saker som har relevans for det/ de studieprogram som det enkelte programutvalg har ansvar for.
 • ivareta helheten i studieprogrammene ved å vektlegge flere aspekter, for eksempel overordnede læringsmål på programnivå, de ulike emnenes plass i studiene, yrkesrelevans, søkertilgang, kontakt med arbeidslivet, osv.
 • etterleve, vedlikeholde og utvikle NMHs kvalitetssikringssystem.
 • ivareta rollen som samarbeids- og koordineringsorgan for studenter og lærere.
 • ivareta kontakt med studieutvalget, fagseksjonene og studentene etter nærmere avtale med hver enkelt.
Sist oppdatert: 9. mars 2017