— Programutvalgene

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget som bl.a. skal sikre oppfølging og utvikling av studiene.

Medlemmer i programutvalgene

Funksjonstid fra 2017 til 2011.

Programutvalg for utøvende mastergradsstudier

 • Kjell Tore Innervik, leder
 • Julius Pranevicius
 • Frank Havrøy
 • Håkon Storm-Mathisen
 • Morten Carlsen
 • Matti Hirvonen
 • Gjertrud Pedersen
 • Magnus Bjørgo (student)
 • Renate Hauge Sund, sekretær

Programutvalg for utøvende kandidatstudium – klassisk

 • Morten Halle, leder
 • Are Sandbakken
 • Jorunn Marie Bratlie
 • Mona Julsrud
 • Matz Pettersen
 • Peter van Tour
 • Erlend Hovland
 • Magnus Breivik Løvseth (student)
 • Frida Lund-Larsen (student)
 • Cathrine Nymoen Dorg, sekretær

Programutvalg for jazz- og folkemusikkstudier

 • Hilmar Jensson, leder
 • Unni Løvlid
 • Steinar Ofsdal
 • Helge Sunde
 • Ole Morten Vågan
 • Anne Cathrine Wesnes, sekretær

Programutvalg for dirigeringsstudier

 • Ole Kristian Ruud, leder
 • Grete Pedersen
 • Victoria Jakhelln
 • Vivianne Johnsen Sydnes
 • Sigmund Thorp
 • Tone Bianca Sparre Dahl
 • Andreas Hansson (student)
 • Mick Aspen Melby (student)
 • Renate Hauge Sund, sekretær

Programutvalg for kirkemusikkstudier

 • Terje Winge, leder
 • Inger-Lise Ulsrud
 • Kjell Habbestad
 • Vivianne Johnsen Sydnes
 • Karin Nelson
 • Espen Takle (student)
 • Markus Tähti Dunseth (student)
 • Åste S Jensen, sekretær

Programutvalg for komposisjonsstudier

 • Asbjørn Schaathun, leder
 • Mats Claesson
 • Henrik Hellstenius
 • Helge Sunde
 • Natasha Barrett
 • Jesper Appelgren (student)
 • Viktoria Seline Stokland 
 • Thomas Erma Møller, sekretær

Programutvalg for musikkteori- og musikkteknologistudier

 • Anders Tykesson, leder
 • Erlend Hovland
 • Bernt Isak Wærstad
 • Håkon Kvidal
 • Peter van Tour
 • Ragnhild T. Solberg (sekretær)

Programutvalg for musikkpedagogiske studier

 • John Vinge, leder
 • Inger Anne Westby
 • Signe Kalsnes
 • Siw G. Nielsen
 • Sigrun Eng, sekretær

Programutvalg for kandidatstudiet i musikkpedagogikk

 • Vegar Storsve
 • Kristin Kjølberg
 • Atle Nymo
 • Vibeke Breian
 • Gunnar Flagstad
 • Victoria Jakhelln
 • Silje H. Nygaard, sekretær

Programutvalg for musikkterapistudier - ikke nyoppnevnt for 2017-2021

 • Gro Trondalen (leder)
 • Rita Strand Frisk
 • Tone S. Kvamme
 • Tom Næss
 • Karette Stensæth
 • Sofie Hjertvik (student)
 • Catharina Janner (student)
 • Rebecca Løkling (student)
 • Beatrix van Doorn, sekretær

Programutvalg for pianostemmerutdanningen

 • Bjørn Ola Bakke, leder
 • David Strøm
 • Bjørg J. Bjøntegaard
 • Anne Katrine Bergby
 • Anne Mette Knudsen, sekretær

Mandat for programutvalgene

Vedtatt av Musikkhøgskolens styre 16. juni 2017

Programutvalgene er rådgivende organ for studieutvalget (og for FoU-utvalget når det gjelder doktorgradsstudier). Antall programutvalg og sammensetningen av disse besluttes av studieutvalget når det gjelder studier på bachelor- og masternivå og av FoU-utvalget når det gjelder studier på doktorgradsnivå. Leder av programutvalget oppnevnes av rektor. Studentene skal ha (minst) to representanter i hvert programutvalg.

Programutvalgene:

 • skal bidra i kvalitetssikring og -utvikling av studieprogrammene i henhold til den rolle programutvalgene er gitt i system for sikring og utvikling av utdanningskvalitet.
 • skal behandle og gi råd til hhv studieutvalget og FoU-utvalget i alle saker som omhandler studie- og emneplaner for det /de studieprogram som det enkelte programutvalg har ansvar for.
 • kan gi råd til hhv studieutvalget og FoU-utvalget i alle saker som har relevans for det/de studieprogram som det enkelte programutvalg har ansvar for.
 • skal legge vekt på å ivareta helhet og sammenheng i studieprogrammene
 • skal ivareta rollen som samarbeidsorgan for studenter og lærere.

Studieutvalget og FoU-utvalget kan gi utvidet mandat til sine respektive programutvalg samlet, eller til ett eller flere spesifikke programutvalg.

Sist oppdatert: 9. mars 2017