Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere NMHs utdanningstilbud.

Møteplan studieåret 2020/2021

 • 1.9.20
 • 13.10.20
 • 10.11.20
 • 15.12.20
 • 2.2.21
 • 9.3.21
 • 13.4.21
 • 11.5.21
 • 15.6.21

Og alle møtene er kl. 12.30-15.30

Møteplan studieåret 2019/2020

Studieutvalgets planer høsten 2019 

Møtet 2. september 2019

 • Studentsaker, studieplan: JAZZTEO11, studieplan: FRIKA, Faglig stillingsplan (høringssak), oppnevning av EVU-utvalg.

Innkalling og sakspapirer til møte i Studieutvalget 2. september 2019 (PDF-dokument). 
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 2. september 2019 (PDF-dokument).

Møtet 8. oktober 2019

 • Kvalitetssystemet: søknadsprosess og opptak (rapport hvert fjerde år), evaluering oppstartsuka og programevalueringssyklus.
 • Studieplan: ECMASTER og Master i anvendt musikkteori.
 • Engelskspråklig tilbud på førsteavdeling klassisk.

Innkalling til møte i Studieutvalget 8. oktober 2019 (PDF-dokument).  
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 8. oktober 2019 (PDF-dokument).

Møtet 12. november 2019  

 • Kvalitetssystemet: Internasjonaliseringsrapport.
 • Igangsetting prosjekt master.
 • Studiekalender 2020/2021.
 • Endrede arbeidskrav i TEHIST70 Musikkteoriens historie og TEKOGN70 Musikkognisjon og gehør.
 • TEFOLK70 Norsk folkemusikk og TEJAZZ70 Jazzteori og arrangering.
 • Endringer i emnebeskrivelsen for Kulturelt entreprenørskap (KULTENTR50).
 • Endring av studieprogramnavn fra Administrasjon og ledelse til Kulturledelse.

Innkalling til møte i Studieutvalget 12. november 2019 (PDF-dokument).  
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 12. november 2019 (PDF-dokument)

Møtet 10. desember 2019    

 • Forslag til prioriterte tiltak 2020.
 • Emneansvarlig – forslag til mandat og implementering.
 • Kvalitetssystemet: årsrapport, EVU-rapport og læringsmiljøundersøkelsen.

Innkalling til møte i Studieutvalget 10. desember 2019 (pdf 6 Mb)      
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 10. desember 2019 (pdf)    

Møtet 11. februar 2020    

 • Studieplan: Bransjerettede fag og UTSTØ.
 • Videreutdanningstilbud kommende studieår.
 • Opptakskvoter
 • Kvalitetssystemet: Studieledernes årlige kvalitetsrapport og design programevalueringer
 • Revisjon av forskrift om studiene ved NMH.
 • Ønske om prosjektuke orkester 2021

Innkalling til møte i Studieutvalget 11. februar 2020 (pdf 4Mb)    
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 11. februar 2020 (pdf)    

Møtet 3. mars 2020    

 • Revisjon av videreutdanning i Kulturelt entreprenørskap
 • Mandat for revisjon av masterstudiet i utøving 19
 • Endring av eksamenslengde for hovedinstrument 2. avdeling - improvisert musikk/jazz og jazz/rock/pop
 • Godkjenning av studieplan - Gudstjenestens musikalitet i ord og toner

Innkalling til møte i Studieutvalget 3. mars 2020 (pdf 3 Mb)  
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 3. mars 2020 (pdf)     

Møtet 31. mars 2020    

 • Valgemneportefølje 2020/2021

Innkalling til møte i Studieutvalget 31. mars 2020 (pdf 2Mb)   
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 31. mars 2020 (pdf)  

Møtet 3. april 2020  

 • Alternative arbeidskrav, vurderingsformer og karakterer i forbindelse med utbrudd av Covid 19.

Innkalling til møte i Studieutvalget 3. april 2020 (pdf 1Mb)   
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 3. april 2020 (pdf)

Møtet 28. april 2020

 • Utsettelser av hovedinstrumenteksamen i forbindelse med utbrudd av Covid 19.

Innkalling til møte i Studieutvalget 28. april 2020 (pdf)  
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 28. april (pdf)   

Møtet 12. mai 2020

Planlagte saker:

 • Endelig behandling av forskrift om studiene ved NMH.
 • Karakterbeskrivelser for vuderingssuttykk bestått/ikke bestått.
 • Alternativ innlevering av skriftlige masteroppgaver.

Innkalling til møte i Studieutvalget 12. mai 2020 (pdf 4Mb) 
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 12. mai 2020 (pdf) 

Møtet 16. juni 2020    

Planlagte saker:

 • Kvalitetssystemet: studiegjennomføringsrapport.

Innkalling til møte i Studieutvalget 16. juni 2020 (3Mb)   
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 16. juni (pdf)   

Tidligere møter i Studieutvalget 

Medlemmer i studieutvalget perioden 2017–2021

 • Leder: Morten Halle.
 • Nestleder: Brit Ågot Brøske.
 • Gunnar Flagstad
 • Gjertrud Pedersen
 • Ole Kristian Ruud
 • Asbjørn Schaathun
 • Elin Maria Elisabeth Nilsen, student (ny høsten 2019)
 • Sverker Rundqvist, student

Varamedlemmer

 • Are Sandbakken
 • Vibeke Breian
 • Tone Kvamme
 • Susanne Xin, student klassisk klaver

Det kan være aktuelt at styret på et senere tidspunkt oppnevner to til tre eksterne medlemmer til studieutvalget.

Mandat

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Les hele mandatet vedtatt 16. juni 2017.

Underutvalg

Sist oppdatert: 15. mai 2020