Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Møteinnkallinger og møteprotokoller

Møter i studieutvalget 2018
Møter i studieutvalget 2017
Møter i studieutvalget 2016
Møter i studieutvalget 2015 
Møter i studieutvalget 2014
Møter i studieutvalget 2013
Møter i studieutvalget 2012

Medlemmer i studieutvalget perioden 2017-2021:

  • Morten Halle, leder
  • Brit Ågot Brøske, nestleder
  • Gunnar Flagstad
  • Gjertrud Pedersen
  • Ole Kristian Ruud
  • Asbjørn Schaathun
  • Sverker Rundqvist, student
  • Johan Christian Bruun, student
  • Guro Salvesen, student (vara)

Ytterligere ett medlem og tre varamedlemmer fra faglig tilsatte vil bli oppnevnt i første styremøte til høsten.

Det kan være aktuelt at styret på et senere tidspunkt oppnevner 2 - 3 eksterne medlemmer til studieutvalget.

Mandat

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Les hele mandatet vedtatt 16. juni 2017.

Underutvalg

Sist oppdatert: 9. oktober 2017