Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere NMHs utdanningstilbud.

Aktuelle saker for SU i høst er blant annet å sette i gang prosessen med å revidere fellesemnene på bachelornivå som ligger utenom det musikkfaglige; det dreier seg om emnene som fokuserer på helse, formidling og entreprenørskap. Utvalget skal også sette i gang et langsiktig arbeid med å se på masterporteføljen og sammenhengene mellom de ulike programmene. Sensorveiledningsprosjektet skal sluttføres og SU skal arbeide videre med å få på plass emneansvarlige på alle emner i skolens studieportefølje.

Vedtaket om å tilby engelskspråklige studieplasser på første avdeling av kandidatstudiet i utøving – klassisk er også en viktig sak studieutvalget skal følge opp denne høsten. En arbeidsgruppe jobber for tiden med å konkretisere hvordan et begrenset antall engelskspråklige studieplasser skal utlyses. Med bakgrunn i SU-vedtaket fra mars 2019 legges det opp til at de engelskspråklige studentene i størst mulig grad følger samme emnestruktur som de øvrige studentene, at de blir oppfordret til og får mulighet til å delta i norskopplæring, og at de får veiledning og støtte som skal bidra til god studiegjennomføring i alle emner. Utlysningsteksten og en beskrivelse av nødvendig videre arbeid og ressursbruk skal opp som sak i programutvalget for utøvende kandidatstudium – klassisk i september, og i studieutvalget i oktober. Målet er å lyse ut studieplasser inneværende høst for studiestart 2020.  

Møteplan studieåret 2019/2020

Møtet 2. september 2019

 • Planlagte saker: Studentsaker, studieplan: JAZZTEO11, studieplan: FRIKA, Faglig stillingsplan (høringssak), oppnevning av EVU-utvalg.

Innkalling og sakspapirer til møte i Studieutvalget 2. september 2019 (PDF-dokument).

Protokoll fra møtet i Studieutvalget 2. september 2019 (PDF-dokument).

Møtet 8. oktober 2019

Planlagte saker:

 • Kvalitetssystemet: søknadsprosess og opptak (rapport hvert fjerde år).
 • Kvalitetssystemet: Evaluering oppstartsuka.
 • Kvalitetssystemet. Programevalueringssyklus.
 • Studieplan: ECMASTER.
 • Studieplan: Master Anvendt musikkteori.
 • Engelskspråklig tilbud på førsteavdeling klassisk.

Innkalling til møte i Studieutvalget 8. oktober 2019 (PDF-dokument).  
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 8. oktober 2019 (PDF-dokument).

Møtet 12. november 2019  

Planlagte saker:

 • Kvalitetssystemet: Internasjonaliseringsrapport.
 • Igangsetting prosjekt master.
 • Studiekalender 2020/2021.
 • Endrede arbeidskrav i TEHIST70 Musikkteoriens historie og TEKOGN70 Musikkognisjon og gehør.
 • TEFOLK70 Norsk folkemusikk og TEJAZZ70 Jazzteori og arrangering.
 • Endringer i emnebeskrivelsen for Kulturelt entreprenørskap (KULTENTR50).
 • Endring av studieprogramnavn fra Administrasjon og ledelse til Kulturledelse.

Innkalling til møte i Studieutvalget 12. november 2019 (PDF-dokument).  
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 12. november 2019 (PDF-dokument)

Møtet 10. desember 2019    

Planlagte saker:      

 • Forslag til prioriterte tiltak 2020.
 • Emneansvarlig – forslag til mandat og implementering.
 • Kvalitetssystemet: årsrapport.
 • Kvalitetssystemet: EVU-rapport.
 • Kvalitetssystemet: Læringsmiljøundersøkelsen.

Innkalling til møte i Studieutvalget 10. desember 2019 (pdf 6 Mb)      
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 10. desember 2019 (pdf)    

Møtet 11. februar 2020    

Planlagte saker:

 • Studieplan: Bransjerettede fag og UTSTØ.
 • Videreutdanningstilbud kommende studieår.
 • Opptakskvoter
 • Kvalitetssystemet: Studieledernes årlige kvalitetsrapport.
 • Kvalitetssystemet: Design programevalueringer
 • Revisjon av forskrift om studiene ved NMH.
 • Ønske om prosjektuke orkester 2021

Innkalling til møte i Studieutvalget 11. februar 2020 (pdf 4Mb)    
Protokoll fra møtet i Studieutvalget 11. februar 2020 (pdf)    

Møtet 3. mars 2020    

Planlagte saker:

 • Valgemneportefølje 2020/2021

Møtet 31. mars 2020    

Planlagte saker:

 • Kommer.

Møtet 12. mai 2020    

Planlagte saker:

 • Endelig behandling av forskrift om studiene ved NMH..

Møtet 16. juni 2020    

Planlagte saker:

 • Kvalitetssystemet: studiegjennomføringsrapport.

Tidligere møter i Studieutvalget 

Medlemmer i studieutvalget perioden 2017–2021

 • Leder: Morten Halle.
 • Nestleder: Brit Ågot Brøske.
 • Gunnar Flagstad
 • Gjertrud Pedersen
 • Ole Kristian Ruud
 • Asbjørn Schaathun
 • Elin Maria Elisabeth Nilsen, student (ny høsten 2019)
 • Sverker Rundqvist, student

Varamedlemmer

 • Are Sandbakken
 • Vibeke Breian
 • Tone Kvamme
 • Susanne Xin, student klassisk klaver

Det kan være aktuelt at styret på et senere tidspunkt oppnevner to til tre eksterne medlemmer til studieutvalget.

Mandat

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Les hele mandatet vedtatt 16. juni 2017.

Underutvalg

Sist oppdatert: 13. desember 2019