TUP-utvalget

Medlemmer av TUP-utvalget

Funksjonsperioden er fram til 2021.

 • Cecilie Giskemo, leder
 • Gunnar Flagstad
 • Morte Halle
 • Terje Moe Hansen
 • Matz Pettersen
 • Svein Bjørkøy
 • Victoria Jakhelln
 • Åste Jensen Sjøvaag, sekretær

Utvalget har følgende mandat

TUP (Talentutviklingsprogrammet)-utvalget er rådgivende organ for studieutvalget. Leder av TUP-utvalget rapporterer til leder av studieutvalget.

TUP-utvalget skal

 • sikre oppfølging og utvikling av talentutviklingsprogrammet
 • initiere forslag og rådgi studieutvalget i alle saker som har relevans for talentutviklingsprogrammet
 • ivareta helheten i talentutviklingsprogrammet ved å utvikle og videreutvikle læreplaner for programmet
 • ivareta rollen som samarbeids- og koordineringsorgan for programmet
 • ivareta kontakt med studieutvalget og fagseksjonene
Sist oppdatert: 25. november 2019