Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende og rådgivende organ som skal virke for gjennomføring av arbeidsmiljølovgivningen i virksomheten jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 7 og Arbeidsmiljølovens forskrifter kap. 2.

Medlemmer

Arbeidstakerrepresentanter

Rita Strand Frisk (Hovedverneombud og utvalgets leder 01.08.2017 – 31.07.2019)
Anders Eggen
Knut Johannessen
Tor Olav Torgersen
 

Arbeidsgiverrepresentanter

Tove Blix
Hilde Ringlund
Cathrine Bøgestub
Robert Haugan

Les mer om Arbeidsmiljøutvalget i HMS-håndboka

Berit Wærn Hansen, sekretær

Sist oppdatert: 28. september 2019