Arealutvalget

Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte og fremme en fleksibilitets- og delingskultur.

Medlemmer

For perioden 2. november 2017 til 31. juli 2021

Robert Haugan
Hilde Ringlund
Morten Halle
Lars Kurverud
Sigrun Eng
Anders Eggen

Mandat for arealutvalget ved Norges musikkhøgskole

  • kartlegge reelle behov for kontor, prøvelokaler for større ensembler og konsertsaler i samarbeid med personalseksjonen, studieadministrasjonen og fagseksjonene
  • føre oversikt over behov for rom og areal
  • innhente informasjon om den reelle bruken av enkelte rom
  • undersøke muligheter for å leie egnede lokaler i rimelig nærhet til NMH
  • sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte slik at de kan utføre arbeidet sitt på en hensiktsmessig måte
  • fremme en fleksibilitets- og delingskultur der de ansatte er innstilt på å dele kontor/rom med kolleger, eventuelt gjennom felles nøkkelsystem («sylinderløsning»)

Utvalget skal ikke forholde seg til intern fordeling av kontorplasser i administrasjonen, ei heller til timeplanlagt aktivitet.
Arealutvalget møtes i mars og i juni for planlegging av kommende studieår, for øvrig etter behov.

 

Sist oppdatert: 6. november 2017