Arealutvalget

Arealutvalget skal kartlegge behov, sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte og fremme en fleksibilitets- og delingskultur.

Medlemmer

For perioden 2. november 2017 til 31. juli 2021.

 • Robert Haugan
 • Hilde Ringlund
 • Morten Halle
 • Lars Kurverud
 • Sigrun Eng
 • Anders Eggen

Mandat for arealutvalget ved Norges musikkhøgskole

 • Kartlegge reelle behov for kontor, prøvelokaler for større ensembler og konsertsaler i samarbeid med personalseksjonen, studieadministrasjonen og fagseksjonene.
 • Føre oversikt over behov for rom og areal.
 • Innhente informasjon om den reelle bruken av enkelte rom.
 • Undersøke muligheter for å leie egnede lokaler i rimelig nærhet til NMH.
 • Sørge for egnede kontor/rom til alle ansatte slik at de kan utføre arbeidet sitt på en hensiktsmessig måte.
 • Fremme en fleksibilitets- og delingskultur der de ansatte er innstilt på å dele kontor/rom med kolleger, eventuelt gjennom felles nøkkelsystem («sylinderløsning»).

Utvalget skal ikke forholde seg til intern fordeling av kontorplasser i administrasjonen, ei heller til timeplanlagt aktivitet.

Arealutvalget møtes i mars og i juni for planlegging av kommende studieår, for øvrig etter behov.

Sist oppdatert: 6. november 2017