Beredskapsgruppe korona

Sammensetning

Rektor Peter Tornquist, beredskapsleder
Seksjonssjef IKT og drift, Robert Haugan
Seniorrådgiver studie- og fou, Tone Jordhus
Seniorrådgiver personal, Berit Wærn Hansen (loggfører)
Seniorrådgiver kommunikasjon, Ingrid Holst Sollie

Mandat

Beredskapsgruppen følger daglig med på informasjon fra overordnede myndigheter, og er adressat for henvendelser fra studenter og ansatte på NMH. Dersom det er behov for å iverksette overordnede tiltak på institusjonsnivå, skal dette diskuteres med rektoratet før eventuell iverksettelse.

Beredskapsgruppen vurderer hvorvidt det er behov for å gå ut med informasjon til ansatte og studenter, og rektor vil i samråd med kommunikasjonsseksjonen sørge for at informasjon blir gitt i valgte kanaler

Sist oppdatert: 19. mars 2020